EnCo” ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานพร้อมเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยการจับมือกับเป็นพันธมิตร บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ “ARV” บริษัทภายใต้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี AI ต่างๆของ ARV เข้ามาช่วยเสริมทัพในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)

กล่าวว่า ปัจจุบัน EnCo เป็นบริษัทพัฒนา และบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) 2.กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง (Facility Management) และ 3.กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และ EnCo นอกไปจากนั้น EnCo ยังประกอบธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ THE EnCony Residential Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการวังจันทร์วัลเลย์ (EECi) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้นั้น เกิดขึ้นจากการที่ EnCo ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานในการพัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการด้านอาคารสำนักงานของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และ EnCo ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ARV ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์ Energy Complex ในเบื้องต้นจะมีการนำระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน ระบบตรวจจับและแยกแยะวัตถุ (Object Detection) ระบบตรวจจับความเร็ว การใช้หุ่นยนต์ (Ground robot) เพื่อการลาดตระเวนภายในอาคาร  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์การจราจรภายในศูนย์เพื่อประเมินหา Carbon Footprint

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ General Manager บริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ARV ได้สร้างความร่วมมือกันเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ ที่ EnCo ดูแล โดยมีความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และศักยภาพในการบริหารจัดการดังกล่าว ๆ สูงขึ้นไปอีกระดับ อีกทั้งลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และทำงานได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาและทดสอบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 ด้านอันได้แก่

  1. การบูรณาการกล้องวงจรปิดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI-CCTV) ซึ่งผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกล้องวงจรปิด และต่อยอดประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning – ML) ทำให้เกิดระบบบูรณาการที่สามารถสนับสนุนการเฝ้าสังเกต การตรวจตราทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ มีผลให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
  2. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Estimation) การนำกล้องวงจรปิดที่ถูกบูรณาการด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้ช่วยสนับสนุนการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัมพันธ์กับปริมาณยานพาหนะต่าง ๆ และระยะเวลาของยานพาหนะ ที่ได้สัญจรอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของ EnCo
  3. การเฝ้าระวังด้วยระบบหุ่นยนต์ (Ground Robotic Surveillance) เป็นการบูรณาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนงานด้านเฝ้าระวังเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ EnCo ดูแล สามารถตรวจจับวัตถุและบุคคลต้องสงสัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่ตรวจพบ

ผมเชื่อว่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้เกิดบริการ (Services) หรือโซลูชั่นส์ (Solutions) ที่มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ของ EnCo รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่นำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ และกลายมาเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตที่มีความแตกต่าง และโดดเด่น

ด้วยความมุ่งมั่นของ EnCo ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจด้วยบริการที่เป็นเลิศ และได้มาตรฐานในระดับสากล ผนวกกับความรู้และประสบการณ์ ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ บริษัท บริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด EnCo และ ARV มีความมั่นใจว่า ความร่วมมือเป็นพินธมิตรทางธุรกิจ

ในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จ และจะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป