ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งได้มีการขออนุมัติในวาระต่างๆ ได้แก่ งบการเงินประจำปี การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในปี2565 และมีมติเห็นชอบอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 นี้ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่ากว่า 14,600 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายปิดการขาย 6 โครงการในปี 2566 นอกจากนี้เตรียมรุกตลาดต่างประเทศเพื่อตอบรับปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และความต้องการคอนโดมิเนียมของลูกค้าต่างชาติ