คุณชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 8 จากขวา), คุณสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 7 จากขวา) และคณะผู้บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วย คุณสุริยา       ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากขวา) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุนนดา พฤฒินารากร (คนที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ คุณเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล (คนที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เอสซีไอ  อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) (SCI) เข้าเยี่ยมชมกิจการและหารือโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแพรกษา บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้