ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบัน ของธนาคารที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงได้มีการจัดทำมาตรการ 22 [M22]

สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนชำระเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็น

ในเดือนที่ 1-10 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) ซึ่งถือเป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยนานที่สุดเท่าที่ธนาคารเคยออกมาตรการมา

ขณะที่เดือนที่ 11-18 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย1.99% ต่อปี และเดือนที่ 19-21 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี เดือนที่ 22-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี

ทั้งนี้ หากลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้า(ถ้ามี) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแก้ไขหนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/

ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีลูกค้าลงทะเบียนแก้ไขหนี้แล้วจำนวน 4,466 ราย คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 6,421 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank

นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มโปรโมชั่นพิเศษในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ” ด้วยเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จองสิทธิ์เปิดบัญชีได้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานนี้เท่านั้น!!

อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567-2 มีนาคม 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) เพียงจองสิทธิ์ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้ฯ ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

พร้อมเปิดบัญชีและฝากเงินภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สาขาของ ธอส. ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท และสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป วงเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจองสิทธิ์  เปิดบัญชีเงินฝากได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น พิเศษ!อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา