นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมจัดงาน “30 Years Journey of Trust” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจจนทำให้ AIT เติบโต พร้อมยึดมั่นให้บริการที่มีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างสูงสุด