“ลุมพินี วิสดอม” ระบุ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนำไปสู่การพัฒนาบริการที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตใน 3 ด้าน “การทำงาน-การพักผ่อน-สุขภาวะที่ดี” นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะงานบริการที่เทคโนโลยี่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การทำงาน ปัญหาด้านสุขอนามัย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การศึกษาของทีมพัฒนางานบริการ (Service Design Center : SDC) ของบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตใน 3 ด้าน ทั้งด้านการทำงาน การพักผ่อน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

  1. ด้านการทำงาน

จากรายงานการสำรวจความเห็นของอะโดบี (Adobe) เกี่ยวกับเวลาในการทำงานพบว่า ผู้ให้ข้อมูลกว่า 35% มีแผนที่จะลาออกจากงานที่ทำอยู่ในปี 2565 นี้ โดยที่มากกว่า 61% ของคนกลุ่มดังกล่าวให้เหตุผลในการลาออกว่าต้องการที่จะบริหารจัดการเวลาชีวิตของตนเองให้มีอิสระมากขึ้น และตัวเลขนี้ยิ่งพุ่งสูงขึ้นในคนกลุ่ม Gen Z (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยพนักงานนั้นให้เหตุผลส่วนหนึ่งว่าพวกเขาคาดหวังให้องค์กรมีเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการจัดการไฟล์ แบบฟอร์มต่างๆ เอกสารสัญญา การชำระเงิน และเอกสารใบแจ้งหนี้นั้น ถือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างมาก โดยพนักงานในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 50% พร้อมที่จะเปลี่ยนงานหากบริษัทใหม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานได้ดีกว่า ดังนั้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ภายในองค์กรนั้นจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น และพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการใช้เวลาที่น้อยลง แถมยังเป็นเครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้บุคลากรที่มีคุณภาพย้ายงานไปอยู่กับองค์กรที่มีเทคโนโลยีรองรับการทำงานที่ดีและสะดวกสบายกว่า ในมุมมองของพนักงานสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมากกว่าเรื่องของการทำงานที่ง่ายขึ้น มากกว่าการผลิตผลงานออกมาได้ดีขึ้น มากกว่าเรื่องที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำงานล่วงเวลา กล่าวคือ พวกเขาจะมีเวลามากขึ้นเพื่อไปบริหารความสมดุลในการใช้ชีวิตได้ โดยตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน อาทิ

• aiScript - เทคโนโลยีประมวลผลเอกสารแบบ OCR (Optical Character Recognition) หรือการแปลงไฟล์รูปภาพเป็นเอกสารด้วยการจดจำรูปแบบอักษร

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเข้ามาประมวลผลเอกสารต่างๆ รองรับการอ่านเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวเลขไทย และลายมืออีกด้วย เทคโนโลยี OCR สามารถดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการจากเอกสารได้ มีการรองรับเอกสารมากกว่า 12 ประเภท และเอกสารเฉพาะขององค์กร เช่น อ่านบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิน ใบเคลมประกัน ใบมรณะบัตร สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ โดยสามารถเปลี่ยนเอกสารต่างๆมาเป็นข้อมูลตัวอักษรได้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการทำงานของพนักงานลงได้ และช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น

• การนำระบบ Cloud Storage (หรือการเก็บข้อมูลระยะไกล) มาช่วยในการทำงาน

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการทำงานในระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งระบบคลาวด์นี้ช่วยให้พนักงานที่ทำงานนอกสำนักงานสามารถเข้าถึงและทำงานในไฟล์เดียวกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้หลายคนพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอเข้ามาส่งงานที่สำนักงานอีกต่อไป โดยมีผู้ให้บริการหลากหลายให้เลือกในตลาด เช่น Microsoft , Google, Apple ฯลฯ

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

  1. บริการตอบโจทย์การพักผ่อนและการใช้ชีวิต

นอกจากการทำงานแล้ว การพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพยังเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันให้ความใส่ใจ ดังนั้นการบริการที่สามารถทำให้ผู้คนมีเวลาในการพักผ่อนและการใช้ชีวิตมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากการสำรวจความคิดเห็นของ “ลุมพินี วิสดอม”  เกี่ยวกับการบริการที่สามารถตอบโจทย์การพักผ่อนและการใช้ชีวิตให้กับผู้พักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียม พบว่า ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมกว่า 67% รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องไปติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานนิติบุคคล เช่น การติดต่อเพื่อแจ้งซ่อม การลงนามเอกสารเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ต่างๆ แม้ว่าสำนักงานนิติบุคคลจะตั้งอยู่ภายในพื้นที่คอนโดที่พักอาศัยแล้วก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการบริการที่อำนวยความสะดวกลดเวลาและช่วยให้เขาสามารถใช้เวลาที่ได้คืนมาไปทำเรื่องกิจกรรมอื่นมากขึ้น ทั้งนี้ตัวอย่างของบริการตอบโจทย์การพักผ่อนและการใช้ชีวิตมีดังนี้

Grab Assistance บริการผู้ช่วยซื้อของส่วนตัว

เรียกได้ว่าหากพูดถึงบริการที่ตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์แล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Grab คือหนึ่งในผู้ให้บริการที่พัฒนางานบริการตอบโจทย์ด้านเวลาของผู้ใช้บริการได้อย่างได้เป็นอย่างดี นอกจากการรับส่งอาหาร ผู้โดยสาร และสิ่งของ Grab ยังมีบริการ Grab Assistance ที่เป็นผู้ช่วยในการฝากซื้อสินค้าจากร้านค้า หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง ฝากซื้อต้นไม้ อุปกรณ์ทำสวน ฝากซื้อยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์งานช่าง แม้กระทั่ง รับ-ส่งผ้าที่ต้องการส่งไปซักรีด

 

A picture containing text

Description automatically generated

• Dog Walker บริการพาสุนัขเดินเล่น

บริการ Dog Walker ถือเป็นบริการทางเลือกที่ดีหากคุณอยากใช้เวลาออกไปพักผ่อนหรือใช้ชีวิตกับครอบครัว หรือเพื่อนๆ แต่มีภาระต้องพาสุนัขไปเดินเล่นก่อนออกไปทำธุระดังกล่าว ทั้งนี้บริการ Dog Walker จะเป็นจัดหาผู้พาสุนัขของคุณออกไปเดินเล่น เก็บและกำจัดมูลสุนัขช่วงที่พาออกไปเดินเล่น โดยผู้ให้บริการบางรายยังมีบริการเพิ่มเติม เช่น การพาสุนัขออกกำลังกาย ตรวจเช็คสุขภาพของสุนัข สังเกตความต้องการในเรื่องของอาหาร น้ำ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าของให้ทราบถึงข้อมูล บริการนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในต่างประเทศ โดยมีอัตราการให้บริการอยู่ระหว่าง 300-600 บาท / ชั่วโมง ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคือช่วยให้ผู้ที่ใช้บริการมีเวลาไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ด้านอื่นมากขึ้น

  1. ด้านสุขภาวะที่ดี

จากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนใส่ใจเรื่องสุขภาวะที่ดีมากขึ้น ทำให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมและสร้างสุขภาวะที่ดี  ทำให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสภาวะจิตใจ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี โดยงานบริการที่น่าสนใจ และตอบโจทย์การมีสุขภาวะที่ดี มีตัวอย่างดังต่อไปนี้