บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 1 ปี 2เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย [4.30-4.50]% ต่อปี และอายุ 2 ปี 6  เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.70]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจองช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ จากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB- พร้อมแต่งตั้ง 7 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวชัดเจนตามภาพรวมเศรษฐกิจ สะท้อนจากยอดขายในไตรมาสที่ 2 กว่า 3,900 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสแรกเกือบ 80% ขณะที่ยอดโอนเพิ่มจากไตรมาสแรก 148% พร้อมเดินเครื่องทำตลาดครึ่งปีหลัง รุกโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย [4.30-4.50%] ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.70%] ต่อปี โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนในภายหลัง กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 7 แห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2565

ANAN เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เน้นแนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเซกเม้นท์ต่างๆ โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ (เม.ย.- มิ.ย. 2565) บริษัทฯ มียอดขายกว่า 3,900 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสแรกเกือบ 80% ขณะที่ยอดโอนสูงกว่าไตรมาสแรก 148% หรือ 3,500 ล้านบาท และยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคที่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

เราเชื่อว่า ผู้ลงทุนจะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคักมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเดินหน้าเปิดตัวโครงการ รวมถึงการดำเนินตามแผนการตลาดของหลายๆ โครงการ รวมถึงอนันดาฯ  ที่มีแผนทำตลาดครึ่งปีหลังด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่อีก 6 โครงการ มูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มที่ดีขึ้นสอดรับกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มาตรการต่างๆ ของภาครัฐในขณะนี้ก็เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่า แนวโน้มที่ดีแบบนี้จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ลงทุนในการเลือกลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้อย่างแน่นอน”  นายชานนท์กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการมีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ขณะเดียวกัน โครงการของบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรชั้นนำระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ผนึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

สำหรับกรณีคดีของโครงการแอชตัน อโศก  เป็นการฟ้องร้องระหว่างผู้ฟ้องกับหน่วยงานของรัฐ โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (“การร่วมค้า”)  ซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้าระหว่างอนันดาฯ และมิตซุย ฟูโดซัง ไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้อง โดยการร่วมค้ามีฐานะเป็น  “ผู้ร้องสอด” ในคดีนี้

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดีโครงการแอชตัน อโศก ครั้งแรก โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นว่า การออกใบอนุญาตดำเนินการโดยชอบ เห็นควรกลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) ให้ยกฟ้องจำเลยทุกคดี อย่างไรก็ตาม ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีเป็นความเห็นโดยอิสระ จะต้องรอคำพิพากษาจากตุลาการที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีแถลงอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้อนันดาฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-351-1800 กด 1

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56