แสนสิริ เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยต่อเนื่อง ประกาศใช้พื้นที่ Sansiri Backyard ที่ T77 Community เป็นตลาดขายสินค้าเกษตรกลางกรุง หลังอุดหนุนขิงแล้วกว่า 80,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรภาคเหนือ ที่กาลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนัก จากผลกระทบราคาพืชผลผลิตตกต่าล้นตลาดต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ขาดคนรับซื้อ โดยได้นาแจกจ่ายไปแล้วแก่ให้ลูกบ้าน บริษัทในเครือ พันธมิตร และองค์กรต่างๆกว่า 30 แห่ง ย้าจุดยืน ”แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร” หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรในภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่า อีกทั้งพืชผักผลไม้ไม่ควรถูกทิ้งเป็นขยะอาหารอย่างไร้ค่า

พร้อมเชิญชวนทุกคน มาร่วมกันซื้อขิงช่วยเหลือเกษตรกร ประเดิมครั้งแรก! เปิดตลาดขิง ที่ Sansiri Backyard ซึ่งแสนสิริรับซื้อล็อตใหม่เพิ่มมาจากเกษตรกร วันที่ 16–18 ก.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 15:00-18:00น.ระบุชัด ขายขิงในงานได้เท่าไร แสนสิริ ช่วยสมทบทุนให้เกษตรกรอีก 4 เท่า โดยนาเงินไปซื้อผลผลิตต่างๆของกลุ่มเกษตรที่เผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่าต่อไป หวังช่วยพยุงรายได้เกษตรกรได้ใช้ชีวิตอย่าง ไม่ต้องลาบาก และเป็นแรงจูงใจให้คนที่มีกาลัง หันมาช่วยคนลาบากมากขึ้นและเกษตรกรไทยสามารถยืนหยัดได้อีกครั้ง

เพราะคนตัวใหญ่ต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่า…”เศรษฐา ทวีสิน” ซีอีโอแสนสิริ เหมาขิง 80,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรทางภาคเหนือ หลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนัก ขาดรายได้ ขิงราคาตกต่า-ล้นตลาด ขาดคนรับซื้อ จากเดิมที่เคยขายได้ในราคา 20-30 บาท “ภาพถุงดาตามบ้านชาวบ้าน จ.เชียงราย ไม่ใช่ขยะ แต่เป็นขิงที่ไม่มีใครรับซื้อจากเกษตรกร แม้ตอนนี้ราคาตกเหลือกิโลละ 1 บาทเท่านั้น แสนสิริ ช่วยซื้อมา 80,000 กิโล ในราคาที่สูงกว่าตลาด ก็หวังจะช่วยเขาได้บ้าง ใครสนใจรับขิงติดต่อมาได้ครับ” เศรษฐา ทวีสิน ทวีตผ่าน ทวิตเตอร์ @thavisin


"เศรษฐา ทวีสิน" ซีอีโอแสนสิริ

จากการที่ขิงล้นตลาด นอกจากจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณขยะอาหารให้กับประเทศไทยที่ปัจจุบันตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% จากขยะทั้งหมด แสนสิริ

ให้ความสาคัญในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเห็นคุณค่าของทุกผลผลิต จึงอาสาช่วยเหลือเกษตรกรทางภาคเหนือ รับขิงจานวน 80,000 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับสังคม ลูกบ้าน ชุมชน โรงเรียน พันธมิตร และบริษัทในเครือ นาไปแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ ถึงเวลาร่วมมือร่วมใจ ไม่เพิ่มขยะอาหารให้โลกคืนรอยยิ้มให้เกษตรกรอีกครั้ง

....ช่วยเหลือเกษตรยั่งยืนอีกครั้ง สาหรับผู้ที่ต้องการร่วมช่วยเกษตรกรกับแสนสิริ พบกันที่ตลาดขิง “ช่วยเกษตรกร รับซื้อขิงกลับบ้าน” วันที่ 16–18 ก.ย. นี้ เวลา 15:00-18:00 น. ที่ Sansiri Backyard โดยเปิดขายในกิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งรายได้จากการขายทั้งหมด แสนสิริจะสมทบทุนให้อีก 4 เท่า เพื่อนาเงินไปช่วยเหลือซื้อผลผลิตของเกษตรที่เผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่าต่อไป ด้วยความหวังในการสร้างรอยยิ้มและให้เกษตรกรไทยมีรายได้ ยืนหยัดได้อีกครั้ง ทั้งนี้ แสนสิริวางแผนพลิก Sansiri Backyard เป็นพื้นที่ตลาดขายสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเกษตรกรทั่วประเทศจากผลผลิตตกต่า และเป็นช่องทางการขายใหม่แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนได้ขายตรงสู่ลูกค้า โดยไม่มีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยัง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองที่มีกาลังได้ช่วยคนลาบาก

ในปีที่ผ่านมา แสนสิริ ภายใต้โครงการ “No One Left Behind” “แสนสิริ ไม่ทอดทิ้งใคร” อุดหนุนแตงโมกว่า 14 ตัน จากเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และลาไย 12 ตัน จากจังหวัดลาพูน เพื่อมาแจกจ่ายให้กับลูกบ้านแสนสิริกว่า 1,000 ครัวเรือน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมถึงมะม่วงจากเกษตรกรกว่า 6 ตัน ส่งไปช่วยเลี้ยงช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ และแสนสิริจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมทุกระดับอย่างต่อเนื่อง