5 บริษัทในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ SDGs) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีบริษัทในธุรกิจ SCGC ที่เข้ารับรางวัลได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด, บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด, บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด , บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award นี้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและดูแลสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมในด้านต่าง ๆ (CSR after process) อาทิ โครงการรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนพนักงาน  เพื่อมอบให้กับธนาคารขยะชุมชน เป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การรณรงค์คัดแยกขยะตามชุมชน วัด และโรงเรียน โครงการพัฒนาชุมชนปรับปรุงทางเดิน สะพาน และแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชุมชน  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแผนฉุกเฉินชุมชน เทศบาล และโรงเรียน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมขุดลอกคลองในพื้นที่ชุมชน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ปลูกป่าบก ป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทในธุรกิจ SCGC ยังมีการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน (CSR in process) และมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG