นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (คนกลาง) บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยดร.ภาสกร ประถมบุตร (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายนิติ เมฆหมอก (คนที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมไทยไอโอที  และกลุ่มพันธมิตรนำโดย นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญชู จันทร์สุวรรณ (คนที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รวบรวมนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงพร้อมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวขาญ ครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า รวมกว่า 300 บูธ เพื่อจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

..............................................................................

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

    1.  นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         Associate Professor Prapatpong Upala, Ph.D. Director, Smart City Innovative Research Academy, King Mongkul’s Institute of Technology Ladkrabang

2.  นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
     
Mr.Niti Mekmok President of Thai IOT Association

3.  นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
     
Mr.Sakchai Pattarapreechakul Chief Executive Officer of N.C.C. Management & Development Co,.Ltd.

4.  ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า
     
Dr. Passakon Prathombutr Senior Excutive Vice President at Depa

5.  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
     
Mr.Boonchu Jansuwan The Suphan Buri Provincial Administrative Organization Chief and President of Provincial Administration Organization Council of Thailand