"ธนาสิริ" โตก้าวกระโดด จัดทัพใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม  ภายใต้หลักความยั่งยืน(Sustainable Development) โดยมี “อนาบูกิ โคซัน”  บิ๊กอสังหาของญี่ปุ่น ร่วมทุน เน้นสร้างการเติบโต – เสริมองค์ความรู้ ภายใต้หลักความยั่งยืน

 

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA กล่าวว่า ในช่วง Q1/65 มียอดขายที่เติบโตที่ 243 ล้านบาท และมียอดรับรู้รายได้ 222 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เติบโต 75% และ 149% ตามลำดับ  โดยในปี 65 จัดทัพใหม่รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลลูกค้า ภายใต้พันธกิจ THANASIRI “Lifetime Total Living Solution” ซึ่งแผนการพัฒนาโครงการในปีนี้ ยังคงเปิดตัวโครงการใหม่ในทุกไตรมาส โดยไม่เน้นในด้านปริมาณหรือจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ แต่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาบริการในด้านต่างๆ

โดยมี “อนาบูกิ โคซัน” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Health & Well - Being มาร่วมแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ นอกเหนือจากการร่วมลงทุน เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการที่รองรับการใช้ชีวิตของคนทุกวัย ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ หรืออายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในทุกพื้นที่และทุก Function การใช้งาน พร้อมจัดตั้งทีมงานใหม่ด้านงานบริการเพื่อเข้าไปดูแลบริหารจัดการ ทั้งชุมชนเดิมที่ THANA ได้พัฒนาไว้และโครงการใหม่ที่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ กล่าวว่า ปีนี้เตรียมเปิดโครงการใหม่ ประมาณ 3 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท อาทิ

1. โครงการร่วมทุน “อนาบูกิ ธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์” บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 167 ยูนิต บนพื้นที่ 30 ไร่เศษ มูลค่า 1,070 ล้าน ราคาขายเฉลี่ย 6.4 ล้าน เปิดขาย Q2/65

2. “ธนาเรสซิเดนท์ บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า” บ้านเดี่ยวหรู 47 ยูนิต บนพื้นที่ 21 ไร่เศษ มูลค่า 800 ล้าน ราคาขายเฉลี่ย 17 ล้าน เปิดขาย Q3/65

3. “ธนาวิลเลจ” บ้านแฝด 115 ยูนิต บนพื้นที่ 19 ไร่ มูลค่า 500 ล้าน ราคาขายเฉลี่ย 4.3 ล้าน เปิดขาย Q4/65

และโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่อีก 6 โครงการ มูลค่ารวม กว่า1,200 ล้านบาท จะดำเนินการในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความสำคัญของทุกกระบวนการ ภายใต้ Model Total Green

 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน จะเห็นการรวมกลุ่มในลูกค้าทุก Gen ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน เช่น ผู้อยู่อาศัยที่รักสุนัข ผู้ที่ชอบกีฬาประเภทเดียวกัน ผู้คนที่นิยมการออกกำลังกาย รวมถึงกลุ่มงานอาสาจิตสาธารณะต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการอยู่อาศัยร่วมกัน ทางบริษัทจะเข้าไปร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปี่ยมด้วยความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค New Normal จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา เป็นต้น