ทรู ดิจิทัล โซลูชัน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "Metaverse & Digital Solutions (MDS) Thailand 2022" วันที่ 26เมษายน 2565 เวลา 13:00-17:00 น. งานสัมมนาออนไลน์ด้าน Metaverse และ Digital Solutions พบกูรูผู้เชี่ยวชาญกว่า 14 ท่าน ในด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และ Digital Solutions ในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และหุ่นยนต์ ที่จะมาแชร์มุมมองและวิสัยทัศน์ พร้อมอัพเดทเทรนดิจิทัลล่าสุด โดยงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 ท่าน

ลงทะเบียนเข่าร่วมงานได้ที่ QR Code หรือ https://forms.gle/Ywn6uHwC59QbCnoR8 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ทีมงาน True Digital Solutions >>>  https://www.facebook.com/truedigitalso 

กำหนดการ

13:00-13:10      OPENING SESSION

13:15-13:35      METAVERSE - What is Metaverse? How does Metaverse relate to cryptocurrencies?

13:40-14:30      HEALTHCARE - Metaverse & Healthcare: the Rise of Metaverse in Healthcare. Is healthcare in Thailand ready for Metaverse?      

14:35-15:25      REAL ESTATE - Metaverse & Real Estate: How Does Metaverse Transform Real Estate Industry? What does real estate look like in Metaverse?           

15:30-16:20      ROBOTICS - Metaverse & Robotics: Is There a Difference between AI Robot and Metaverse? What role does Metaverse serve robot industry?           

1.Opening Session คุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

2.Metaverse คุณตรัยคุณ ศรีหงส์ Thailand Country Manager บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

3.Healthcare

Speaker:

1. ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

Moderator:

คุณเจริญพร แก้วมโนรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป

4.Real Estate

Speaker:

1. คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. คุณภารุต เพ็ญพายัพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์โครงการอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอน์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

3. คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ผู้เชียวชาญด้านการตลาดดิจิทัล บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Moderator:

คุณภูมิเลิศ เลิศภูมิปัญญา ผู้จัดการด้านการตลาด ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป

5.Robotics

Speaker:

1. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายกสมาคม​วิชาการ​หุ่นยนต์​ไทย (TRS)

2. ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด

3. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC และอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

Moderator:

คุณสุริยา ก้อนคำ  หัวหน้าธุรกิจโรโบคอล ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป