กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2565 – บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมบัติ ชาญยุทธกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 3 กลุ่มงานบริหารโครงการ 5 พร้อมผู้จัดการโครงการ คุณวรเชษฐ์ วรอุทัย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการของแพทย์ และพัดลมจำนวน 50 ตัว สำหรับติดตั้งประจำเตียงผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เขตพญาไท โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท และทีมเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ การร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ