นางสาวธรา รุ่งแสงสุวรรณ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานการพาณิชย์ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนรูปแบบ “Investment Property” (IP) และ นายโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัดบริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด ร่วมมือต่อยอด “ซิซซา เอเจ้นท์ เฮ้าส์ โปรแกรม” ด้วยการขยายการรับรู้ของบริษัทฯไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์และสนใจในด้านการลงทุน

โดยได้มีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการลงทุนประเภทต่าง ๆ ในปี 2565 พร้อมทั้งให้ความรู้เจาะลึกในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตบางนาขึ้น

ภายในงานมีนักศึกษามากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ และยังมีผู้สนใจเข้าร่วมดูงานกับ ซิซซา กรุ๊ปฯ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) อีกด้วย โดยหลังเสร็จสิ้น การสัมมนา ทางซิซซา กรุ๊ปฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นุชนารถ ชลคงคา (กลาง) ประธานกรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งสถาบัน ESTC และ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นตัวแทนรับมอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)วิทยาเขตบางนา เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่สนใจกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ marketing@cissagroup.com