ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลภาพรวมทิศทางการปรับลดลงแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.3 ส่วนดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี  2564 ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงข้างต้น แสดงให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 5 โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดย พบว่า ผู้ประกอบการยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคาเพื่อกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยู่ฟรีนานขึ้นเป็น 1 – 3 ปีแรก หรือ อยู่ฟรี 36 เดือน จากเดิมที่เคยใช้โปรโมชั่นให้อยู่ฟรี 1 -  2 ปี เพื่อช่วยสำหรับคนที่อยากได้บ้านในตอนนี้แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.3
  • 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.6 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.4 (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 3)

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.5

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.3 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.6
  • 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.1 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.4 (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 - 3)

 

 

 

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.2       

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  ลดลงร้อยละ -0.2
  • 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.3 (ดูตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 1 - 3)

 

 

 

สำหรับรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.8 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 26.7 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง (รายการส่งเสริมการขายบ้าจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาส 3 ปี 2564 ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.9 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 26.4 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง) (ดูแผนภูมิที่ 4)

 

สำหรับ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่า ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

จากดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่ลดลงข้างต้น มาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 5 โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม โดย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นในรูปแบบของแถมมากถึงร้อยละ 45.0 ของโครงการสำรวจ โดยเป็นการให้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุดแบบพร้อมเข้าอยู่อาศัย รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยู่ฟรีนานถึง 1 – 3 ปี เช่นเดียวกับโปรโมชั่นบ้านจัดสรร เพื่อแบ่งเบาภาระการเงินให้ผู้ซื้อได้มีเวลาวางแผนการเงิน และการให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือ การให้ส่วนลดเงิน เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาห้องชุดใหม่ลดลง  และเพื่อเป็นการเร่งรัดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 4 ปี 2564 นี้ เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 152.9 จุด ลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
  • 2 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 143.1 จุด ลดลงร้อยละ -1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) (ดูตารางที่ 1 และ แผนภูมิที่ 1 - 2)

 

"สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.0 เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.3 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 26.7 เป็นส่วนลดเงิน หรืออยู่ฟรีตามระยะสัญญาของแต่ละโครงการ พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน เพื่อเร่งรัด และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ "