ต้องยอมรับว่าความท้าทายของธุรกิจในช่วงโควิด 19 นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ก็ต้องเลิกกิจการ ล้มหายจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ส่วนธุรกิจที่ปรับตัวฝ่าวิกฤตมาได้ ตอนนี้ก็จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเสมอ

                  โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เลื่อนแผนการซื้ออสังหาฯ และปรับลดงบประมาณในการซื้อลง พร้อมมองหาโครงการที่จัดโปรโมชั่นดึงดูดใจมากที่สุด

                  ซึ่งในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาตอบสนองการใช้งาน ทั้งการ Work Form Home รวมถึงการทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

                  แน่นอนว่าโควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดความต้องการรูปแบบใหม่ อาทิ การใช้ชีวิตภายในบ้าน ที่ต้องมีเทคโนโลยีผสมผสานอยู่ในบ้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน, นวัตกรรมความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเทคโนโลยีไร้สัมผัส ที่กลายเป็นกระแสมาแรงในช่วงที่ผ่านมา

                  ดังนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลังจากนี้ ยังมีความต้องการของผู้บริโภคอีกหลายแง่มุมที่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ควรรู้ และเปลี่ยนแปลงพัฒนากรอบแนวคิดใหม่ โดยยึดโยงกับหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ที่ยังมีการพูดถึงน้อย แต่หลังจากนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ  ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ผสมผสานกับการออกแบบที่โดดเด่น และกลยุทธ์การตลาดที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคโควิด 19

                  จึงถือเป็นความท้าทายของโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ที่ต้องเร่งปรับตัวและหาองค์ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์ เพื่อรองรับขีดความสามารถของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับโลกในยุคหลังโควิด 19 ที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง

                  บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้นำด้านแหล่งความรู้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ผู้อยู่เบื้องหลังการให้คำปรึกษา วางแผน วิจัย ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากมาย จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอีอีซี อคาเดมี ผู้ให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรม ที่มีชื่อเสียง

                  จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยุคหลังโควิด 19 (Real Estate Development for the New Era Beyond Covid-19)” เป็นครั้งแรก ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลที่สำคัญอัพเดทใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม ในการที่จะสามารถเข้าใจกลยุทธ์การวางแผนด้านการตลาด การเงิน งานวิศวกรรมและการออกแบบ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในยุคหลังโควิด 19

                  พร้อมกิจกรรม Design Thinking Workshop เพื่อฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดสู่การพัฒนาโครงการให้ได้ใน 4 ระดับ (Silver, Gold, Diamond และ Platinum) จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จากวงการอสังหาริมทรัพย์ และวิศวกรวิชาชีพ เริ่มอบรมวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 / รวม 3 วัน

ค่าสมัคร/ลงทะเบียนอบรม
- ท่านละ 12,000 บาท

ค่าสมัครแบบ Corporate / หมู่คณะ
- ราคาพิเศษ

ส่วนลด / โปรโมชั่นค่าสมัคร
1. สมัครสมาชิก รับส่วนลด 10% เหลือราคาท่านละ12,000 บาท
2. นิสิต-นักศึกษา รับส่วนลด 30 % เหลือราคาท่านละ 8,400 บาท
3. ในนามองค์กร ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียน พร้อมกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มสมัคร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้เข้าอบรมชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานมายังสถาบันฯ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
    * การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
      และมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น

    ** กรณีการขอยกเลิกเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทำเรื่องขอคืนเงินและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์หักค่าลงทะเบียน 30 % จากราคาสมัครจริงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ใบประกาศนียบัตรจากทางหลักสูตร (.pdf file)           

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

3. อาหารเซต / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง
4. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก / เครื่องเขียนในขณะ Workshop

ลงทะเบียน  >>> https://www.eecacademy.com/eecxterra 


หมายเหตุ* ตลอดการอบรม สถาบันอีอีซี อคาเดมี ขอความร่วมมือจากทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (PREVENTION OF COVID-19 DISEASE)

สำหรับผู้ที่จะเข้าอบรม/สัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยมีเอกสารยืนยันอย่างชัดเจน

รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายจากทางภาครัฐ โดยสถาบันอีอีซี อคาเดมี ขอความร่วมมือจากผู้เข้าอบรม/สัมมนาทุกท่าน

- กรุณาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซค์ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในสมุดรายชื่อ ก่อนและหลังการเข้าใช้บริการภายในอาคาร

- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร

- หมั่นทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์

- เว้นระยะห่าง

..........................................................

เกี่ยวกับ EEC-TERRA ACADEMY

สถาบันอีอีซี อคาเดมี

                  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ภายใต้ความตั้งใจของ บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ที่มุ่งหวังให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิศวกรไทย ทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงตั้งมั่นในการสร้างวิศวกรไทยให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับเวทีโลก

                  กว่า 15 ปีที่ผ่านมา สถาบันอีอีซี อคาเดมี มีหัวข้ออบรม/สัมมนา ที่น่าสนใจ ทั้งในรูปแบบของ PUBLIC TRAINING, IN HOUSE TRAINING หรือรูปแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามแพลตฟอร์มต่างๆ ของสถาบัน ทั้งแบบหลักสูตรเร่งรัดผ่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการมากมายทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินภารกิจของสถาบันอีอีซี อคาเดมี ยึดมั่นมาเสมอว่า.. ความรู้..เราสามารถแบ่งปันกันได้..The Knowledge We can Share

 

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

                  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา วางแผน วิจัยให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์  รวมถึงการวางแผนระบบการตลาดแบบดิจิตอล และให้บริการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์       และยังเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์มูลค่าอสังหาริมทรัพย์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ โดยเชื่อว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะทวีมูลค่าสูงสุดเมื่ออยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ