“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการออกหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง บนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ดิจิทัลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกในเอเชีย 

            หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10 % ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ โดยทริสเรทติ้ง เปิดจองซื้อพร้อมกันผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตัง ได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2565 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

            จองซื้อ ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย สำหรับนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น ซื้อขายแบบ real-time 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดิจิทัลแอปฯเป๋าตัง รับเงินสดทันที แสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว เสริมสภาพคล่องตราสารหนี้ของประเทศไทย

ผลตอบแทนคงที่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ระยะเวลาลงทุนเพียง 2 ปี 6 เดือน รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ โดย ทริสเรทติ้ง

ลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

เปิดจองซื้อหุ้นกู้พร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2565 จนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่เสนอขาย จนถึงไม่เกิน 15.00 น. ของวันที่  20 มกราคม 2565

วันออกหุ้นกู้ 21 มกราคม 2565

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน App เป๋าตังและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ผ่าน Link https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/916

 

ขั้นตอนการสมัครแอปฯเป๋าตัง และการลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตัง

ขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

- ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชน

- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ขั้นตอนลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง

- ให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน

- ถ่ายรูปบัตรประชาชน

การยืนยันตัวตน ผ่านแอปฯ Krungthai Next หรือสแกนใบหน้า (หากยืนยันตัวตนไม่ผ่านอาจต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือไป Dip chip ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

 

ขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตัง 

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการซื้อขายหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ

- ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชน

- ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน (FATCA)

- อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ขั้นตอนลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ดิจิทัล แสนสิริ 

- ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

- ให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน

การเตรียมความพร้อมเพื่อจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ โอกาสลงทุนที่ยั่งยืน ผลตอบแทนมั่งคง อัตราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี

- ทำแบบประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุน

- วิธีการผูกบัญชี / เติมเงินเข้าวอลเล็ต ให้เพียงพอสำหรับการชำระหุ้นกู้

- การผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ต กรณีมีบัญชีกรุงไทย

- การเติมเงินเข้าวอลเล็ต 

- เติมเงินผ่านแอปฯ Krungthai Next 

- เติมเงินผ่าน Mobile Banking โดยใช้เลขที่วอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้ หรือ QR code วอลเล็ต เพื่อทำการเติมเงิน

- เติมเงินโดยใช้เลขที่วอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้ ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย

เปิดจองซื้อตั้งแต่ 8.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขายแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2565

 

เลือกหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ 

อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จนจบ พร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไข และ ยอมรับข้อกำหนดต่างๆ

กดชำระเงิน ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการทำรายการจองซื้อ/ชำระเงิน

 

ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ - https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=377535

และ www.krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/916

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย