นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้ส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง ที่มุ่งสู่แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค เปิดเผยถึงสถานการณ์ของการฝ่าวิกฤตในช่วงโควิดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาว่า “ บริษัทมีการปรับตัวยืดหยุ่นสูง ได้มีการอัพเกรดองค์กรให้พร้อมและก้าวสู่การทำงานวิถี Hybrid โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ย.นี้ ด้วยการเตรียมความพร้อมใน

5 เรื่องสำคัญ เพื่อการเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน รับโอกาสในการเปิดประเทศ ดังนี้
1. Liquidity (สภาพคล่อง) มีเงินสดและวงเงินพร้อมเบิกมากกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีอัตราหนี้สินต่อทุน IBD/E ต่ำกว่า 1.3 เท่า
2. Lands (ที่ดิน) ปีนี้โอนที่ดินใหม่แนวราบรวมทั้งปี 10,000 ล้านบาท สำหรับรองรับการพัฒนาโครงการในปี 2565-2567
3. Products (สินค้า) มั่นใจความพร้อมของสินค้าในสามด้านสำคัญ คือ
• High Quality : มุ่งส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูง แบรนด์ น่าเชื่อถือ
• Human-Centric : ออกแบบและพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมโดยยึดหลักแนวคิด Human-centric โดยพัฒนา

Prototype แบบบ้านและ ฟังก์ชั่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง อย่างเช่น บ้านคนโสด, บ้านเดียวกันและ LA-NAI Series (ลาไน) พื้นที่ Semi-Outdoor มุมพักผ่อนแบบลงตัว พร้อมกับล่าสุดได้เปิด แบบบ้านใหม่ ‘SC Asset: Gamer’s Dream House’ ผ่านแคมเปญพิเศษร่วมกับ 3 เกมเมอร์ชื่อดัง ซึ่งจะนำไปต่อยอดแนวคิดบ้านเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวใจ Gen Z ในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนา Home Automation ผ่านระบบปฏิบัติการ RueJai OS เพื่อบ้านอยู่สบายไร้กังวล
• Backlog & Inventory : บริษัทมียอดขายรอโอน หรือ Backlog รวมกว่า 8,500 ล้านบาท และ 50% พร้อมโอนในไตรมาส 4 ปีนี้ และเตรียมเพิ่มสต็อคพร้อมขายและโอนสำหรับแนวราบจนถึงปลายปี 2022 มูลค่ารวมมากกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เติบโตสวนกระแสของที่อยู่อาศัยแนวราบ

4. People (ผู้คน) SC มั่นใจความพร้อมของทุกคนในองค์กรใน 3 ด้าน คือ
• Safety : ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน พนักงานฉีดวัคซีน 2 เข็มครบ 100% และยัง เตรียม Booster เข็ม 3-4 ให้กับพนักงาน และ ครอบครัว โดยที่จะเริ่มฉีดเข็ม 3 ภายใน ไตรมาส 4 ในส่วนการฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานได้รับ1 ครบ 100% และเข็ม 2 ปัจจุบัน อยู่ที่ 70%
• Communications : การสื่อสารทั่วถึง 3 ระดับ
- การสื่อสารระดับองค์กร “Monthly All-hands Session” : ทำการสื่อสารอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อให้ทีมทั้ง 1,000 คนขององค์กรมุ่งมั่นอยู่บนกลยุทธ์และเป้าหมายเดียวกัน เป็นประจำในทุกๆ เดือน
- การสื่อสารระดับทีม “SC OKRs” : เป็นการสื่อสารโดยแบ่งกลุ่มแยกตามแต่ละเป้าหมายร่วมของแต่ละทีม ขับเคลื่อนการทำงานในแบบ Agile Working Team มีความรวดเร็วและคล่องตัวทันเหตุการณ์
- การสื่อสารระดับบุคคล “Quarterly Check-in” : เป็นการสื่อสารแบบ One-on-One เพื่อให้แต่ละแผนกได้มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคาดหวังของหัวหน้างานและองค์กร ควบคู่พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
• Hybrid workplace : วิถีการทำงานแบบผสมผสานสำนักงานใหญ่จะใช้วิถีการทำงานแบบไฮบริด

โดยผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและการทำงานที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ในสัดส่วน 3 : 2 วัน เพื่อส่งเสริมให้เกิด Productivity และ Creativity ให้ความอิสระในการทำงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่ ตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู่ค้า เป็นหลัก

5. Technology (เทคโนโลยี) เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำ โดยเชื่อมโยงข้อมูลใน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
• ERP (Enterprise Resource Planning) : การจัดการทรัพยากรในเรื่องของการสร้าง ซื้อ และลงทุน สำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ
• CRM (Customer Relationship Management) : การจัดการข้อมูลของลูกค้าเพื่อออกแบบและส่งมอบงานบริการแบบไร้รอยต่อทั้งงานขาย ซ่อม และดูแลลูกค้าแบบครบทุกมิติ
• RPC (Robotic Process Automation) : การนำเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) มาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในขบวนการทำงาน

นายณัฐพงศ์ กล่าวสรุปว่า “ ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ เราได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวอย่างมหาศาล เป็นการยกระดับครั้งสำคัญ วันนี้ SC เราพร้อมมากสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในบริบทของวิถีปกติใหม่ ”