บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดย นายศิระ อุดล และ นายอรัฐ เศวตะทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ เข้ารับรางวัลใหญ่ระดับเอเชีย “BCI Asia Top 10 developers Award 2021” โดยโครงการที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โครงการ Noble State 39, โครงการ Noble Around Ari และโครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์ ลาซาล ด้วยความโดดเด่นด้านแนวคิดและการออกแบบที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดการพัฒนาโครงการที่ผ่านมา โนเบิลฯ ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในจุดขายในยุคนี้ โดยการได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 developers Award 2021” ในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันในเวทีระดับนานาชาติถึงศักยภาพของการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของโนเบิลฯ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-251 9955 Email: PR@noblehome.com