ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยพื้นที่ EEC พบภาพรวมตลาดมีการชะลอตัวอย่างมากในด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงกว่า 17.1% ในขณะที่มูลค่าลดลงถึง 35%   ขณะที่อัตราดูดซับโดยภาพรวมปรับลดลงจาก 2.6%  ในช่วงครึ่งแรกปีที่ผ่านมาลงมาอยู่ที่ 2% ในครึ่งแรกปีนี้

            ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า ตลาดอสังหาฯในพื้นที่ EEC ช่วงครึ่งแรกของปี 64 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดน้อยมากโดยมีเพียง  5,752 หน่วย หรือ ลดลง 17.1% และมีมูลค่ารวม  14,227 ล้านบาท หรือ ลดลง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีการขายในพื้นที่ EEC มีจำนวนรวม 72,120 หน่วย หรือลดลง 7.5% และมีมูลค่ารวม 240,722 ล้านบาท หรือลดลง 7.9%

            โดยหน่วยขายได้ใหม่ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีหน่วยขายได้ใหม่ประมาณ 8,841 หน่วย หรือลดลง 25.9% และมีมูลค่า 26,198 ล้านบาท หรือลดลง 31% ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายอยู่ในตลาดประมาณ 63,279 หน่วย และมีมูลค่ารวมประมาณ 214,525 ล้านบาท ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า 4.1% และ 4% ตามลำดับ

            ทั้งนี้ ในปี64 ศูนย์ข้อมูลฯ ประมาณการว่า จะมีโครงการเปิดขายใหม่จำนวนประมาณ 14,479 หน่วย มูลค่ารวม 38,704 ล้านบาท จะมีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ 19,328 หน่วย มูลค่ารวม 57,650 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายรวมทั้งสิ้น 65,790  หน่วย มูลค่า 215,682 ล้านบาท

 

อสังหาฯชลบุรี คอนโดฯโครงการใหม่ชะลอตัว   

          สำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่า โครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน  2,990  หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 19.3%  มูลค่ารวม  6,812 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน 52.2% โดยคอนโดฯ ใหม่มีจำนวนเพียง 1,170 หน่วย ลดลงกว่า 39.6% ส่วนโครงการบ้านจัดสรร 1,820 หน่วย เพิ่มขึ้น 2.9%  

           ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่จำนวน  5,588 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23%  ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด  2,165 หน่วย ลดลง 23.1%  และโครงการบ้านจัดสรร  3,423 หน่วย ลดลง 23% ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย 39,984 หน่วย ลดลง 6.7% มูลค่ารวม 153,245 ล้านบาท ลดลง 5.5%  

            แนวโน้มปี 65 คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดในพื้นที่ชลบุรี จำนวนประมาณ 12,421 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 43,703 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการบ้านจัดสรร 5,775 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 16,013 ล้านบาท และ โครงการอาคารชุด 6,646 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  27,690 ล้านบาท

 

“ระยอง-ฉะเชิงเทรา” ครึ่งปีแรกคอนโดฯ โครงการใหม่หยุดชะงัก

          ในพื้นที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา ในช่วงครึ่งแรกปี 64 ไม่มีการเปิดขายโครงการใหม่ประเภทโครงการอาคารชุด  มีเพียงการเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรเท่านั้น  โดยในพื้นที่จังหวัดระยองมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่จำนวน 1,988 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 24.6% มูลค่ารวม 5,378 ล้านบาท ลดลง 9.6% โดยมีหน่วยเหลือขายรวม 17,108 หน่วย ลดลง 4.2%  มีมูลค่าหน่วยเหลือขาย 43,165 ล้านบาท ลดลง 4.8% เป็นโครงการบ้านจัดสรร 41,150 ล้านบาท ลดลง 5% ขณะที่เป็นโครงการอาคารชุด  2,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.2%

            ส่วนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่เพียง 774 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 29.9% มูลค่ารวม 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8%  โดยมีหน่วยเหลือขายรวม 6,187 หน่วย เพิ่มขึ้น 16.8% เป็นโครงการบ้านจัดสรร 6,036 หน่วย เพิ่มขึ้น 19.2%  เป็นโครงการอาคารชุด 151 หน่วย ลดลง 34.6% มีมูลค่าหน่วยเหลือขาย 18,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น13.9%

          ขณะที่ในปี 65 คาดว่า ในพื้นที่จังหวัดระยองจะมีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนประมาณ 5,408 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 13,921 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายประมาณ 17,674 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 43,753 ล้านบาท   และจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จำนวน 1,640 หน่วย มูลค่ารวม  4,177 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเหลือขายจำนวน  5,554 หน่วย ลดลง 2.8% มูลค่ารวม 15,699 ล้านบาท ลดลง6.2%