• บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมธุรกิจอสังหาฯ หรือ PropTech มาใช้ในการบริหารโลจิสติกส์ พาร์ค ของบริษัทฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่ทันสมัย รองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ PropTech ยังเป็นการขานรับต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0
  • FPIT มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า จึงได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมชั้นนำอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯจะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของภาคอุตสาหกรรมต่อไป
  • FPIT ไว้วางใจให้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ เป็นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ คลาวด์ (Cloud) และระบบอัจฉริยะ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่โลจิสติกส์ปาร์ค ทั้งทางด้าน การรักษาความปลอดภัยให้เทียบเท่ากับสากล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้าภายในโครงการ ด้วยความสามารถตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซต่างๆ รวมถึงการวัดระดับการใช้พลังงานซึ่งใช้เป็นดัชนีในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน FPIT ได้เริ่มติดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯแล้วในโครงการหลายแห่งของบริษัทฯ รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPIT ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT เผยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่ใช้โซลูชันระบบอัจฉริยะที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์การดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

ในฐานะผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี FPIT ได้พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการทำงานด้วยระบบดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ AI และ IoT ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม จึงได้วางแผนลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาบริการโซลูชันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

FPIT จึงได้ร่วมมือกับ เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ ภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการด้านเนื้อหา เอนเตอร์เทนเมนต์ และโซลูชันด้านเทคโนโลยี ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯนี้ โดยได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ของเทนเซ็นต์ในการสนับสนุนการทำงานระบบ AI ของแพลตฟอร์มฯ ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ Computer Vision, Geofencing, Drone Inspection และ Machine Learning เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน โดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯนี้สามารถตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซต่างๆ การใช้งานพลังงาน และดัชนี้ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนเป็นมิตรต่อทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯได้เริ่มต้นติดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FPIT เสร็จสิ้นแล้วกว่า 80% โดยในอนาคต บริษัทฯตั้งเป้าที่จะนำแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้มาใช้ในทุกโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การผสานความร่วมมือกับเทนเซ็นต์ คลาวด์ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในครั้งนี้ ทำให้ FPIT สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค ตามแนวคิด Smart & Sustainable Logistics Park ที่ใช้เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย โดย FPIT มีความมุ่งหวังที่จะส่งมอบโซลูชั่นระบบอัจฉริยะในการบริหารพื้นที่ตามมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีควบคุมและตรวจวัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ”

มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ FPIT ในการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ และถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยศักยภาพในการให้บริการโซลูชันคลาวด์คุณภาพสูงที่มีความเสถียร ปลอดภัย และรองรับการใช้งานด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมถึงการมีทีมสนับสนุนในประเทศไทย และศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เราจึงมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ FPIT เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ พาร์คชั้นเลิศและการให้บริการมาตรฐานระดับโลก