“หนี้สิน-หนี้เสีย” ปัญหาสำคัญของการใช้ชีวิตในยุคนี้ จากหนี้สินที่มีประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในยุคโควิด ที่เงินทองแต่ละบาทนั้นหายากเหลือเกิน แต่หนทางที่จะหยุดหนี้สิน ไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสียนั้นคุณสามารถทำได้ หากเริ่มปรับวินัยทางการเงินตั้งแต่วันนี้


1. คำนวณเงินใช้จ่ายส่วนตัว เทียบกับรายได้รับในแต่ละเดือน

            วิธีคิดง่ายๆ คือ ให้นำรายได้ หักลบกับ หนี้สิน (ต่อเดือน) และหักเงินออม ก็จะเท่ากับงบสำหรับรายจ่ายส่วนตัวแต่ละเดือน

            ทั้งนี้แต่ถ้าหนี้สินเยอะมาก จนเงินไม่พอใช้ สิ่งที่ควรทำ คือ ลองหาทางเพิ่มรายรับ หาวิธีลดรายจ่ายส่วนตัว เช่น ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นลงบ้าง  และหาทางลดหนี้โดยด่วน เช่น หาทาง Refinance เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เป็นต้น แต่หากหักหนี้แล้วยังมีเงินเหลือใช้อยู่บ้าง ก็ให้หักเงินบางส่วนมาเก็บออมไว้เป็นเงินฉุกเฉินใช้ในยามจำเป็น

2. แจกแจงหนี้ทั้งหมด

          ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้ผ่อนบ้าน หรือหนี้ผ่อนรถ ให้คุณจดบันทึกทำเป็นตาราง ใส่ประเภทหนี้ ยอดหนี้รวม อัตราดอกเบี้ย และยอดที่ต้องจ่ายต่อเดือน รวมถึงวันครบกำหนดชำระของหนี้แต่ละก้อน ซึ่งการเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ จะทำให้เห็นภาระหนี้ในแต่ละเดือนว่ารวมๆ แล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จะได้เริ่มต้นบริหารจัดการหนี้ได้ถูกต้อง

3. หาวิธีจัดการหนี้อย่างเป็นระบบตามสไตล์ของตัวเอง

            ถ้าคุณมีหนี้หลายประเภท แนะนำว่าให้จัดลำดับความสำคัญของหนี้ ด้วยวิธีเรียงลำดับจากหนี้ที่ดอกเบี้ยมากสุดไปน้อยสุด โดยเลือกชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อกำจัดดอกเบี้ยก้อนใหญ่ให้เร็วที่สุด ส่วนหนี้ที่มียอดน้อยก็จ่ายตามนัดชำระ เพื่อไม่ให้เสียเครดิต
            ทั้งนี้หากคำนวนแล้วภาระหนี้ ยังสูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้เริ่มทำการประนอมหนี้ คุยกับเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อขอปรับลดดอกเบี้ย ขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หรือขอปรับลดเงินผ่อนชำระต่องวดแทน หรือเจรจาขอ Refinance อาจใช้วิธีรวมยอดหนี้ โดยขอกู้เงินก้อนมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงออกไปก่อน แล้วทยอยผ่อนชำระหนี้ที่เหลือ เพื่อลดภาระจากดอกเบี้ยจากหลายแห่ง


4. หาสาเหตุของปัญหา “หนี้สิน-หนี้เสีย
            
           ถ้าเป็นหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ หรือค่าผ่อนประกันรถยนต์ หนี้ประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ซึ่งควรควบคุมไม่ให้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อลดหนี้ส่วนนี้ได้ ในกรณีผ่อนบ้าน อาจเลือกใช้วิธีรีไฟแนนซ์ ส่วนรถยนต์หากติดปัญหาผ่อนรถไม่ได้ แนะนำให้ติดต่อเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ แต่ต้องแลกกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
          ส่วนหนี้ที่เกิดจากความอยากได้ ของมันต้องมี นี่คือปัญหาสำคัญของคนส่วนใหญ่ และวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ ต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อน ต้องตัดใจไม่ก่อหนี้เพิ่ม นอกจากนี้ยังต้องให้ความใส่ใจกับการจัดการรายรับ-รายจ่าย ให้เหมาะสม และที่สำคัญถ้ายังมีความอยากได้ของมันต้องมี แนะนำว่าควรหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมที่พอดีกับความต้องการของตัวคุณ

          "หนี้สิน - หนี้เสีย" ถ้าจะกำจัดออกไปให้หมดในทันทีก็คงจะเป็นเรื่องยาก สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องหยุดการก่อหนี้ใหม่ และทยอยชำระหนี้เดิมอย่างมีวินัยและตรงเวลา ตามแผนการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ แค่นี้คุณก็จะสามารถจัดการ "หนี้สิน - หนี้เสีย" ให้อยู่หมัดแล้วค่ะ