บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด หรือ www.topvalue.com เดินหน้าแบ่งปันมอบความสุขสู่สังคมในช่วงโควิด 19 โดยมอบกล่องอาหารและกระบอกน้ำแบรนด์ Namiko

รวมทั้งหมด 1,800 ชุด มูลค่ากว่า 900,000 บาท ให้กับ 9 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่สีแดง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จ.นครปฐม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน