ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย สามารถแยกรักษาตัวที่บ้าน  (Home Isolation) หรือแยกรักษาตัวในชุมชน โดยอยู่ระหว่างรอเตียง  ซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และยาขั้นพื้นฐานในการรักษา   

ธนาคารจึงได้จัดทำ Krungthai Care Box  (Home Isolation Kit) หรือ กล่องพลังใจ เพื่อมอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน จำนวน 20,000 กล่อง   เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ภายในกล่องประกอบด้วย ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  และยาขั้นพื้นฐาน เช่น ฟ้าทะลายโจร  และ พาราเซตามอล  โดยนำร่องส่งมอบให้กับหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสา 3 องค์กร ประกอบด้วย เพจอีจัน  ภายใต้โครงการอีจัน สู้โควิดไปด้วยกัน กลุ่มอาสาเส้นด้าย และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  องค์กรละ 1,000  กล่อง พร้อมน้ำดื่มกรุงไทย 1,000 ขวด และจะเร่งส่งมอบให้กับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อในชุมชนต่างๆ ต่อไป ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #เคียงข้างทุกพลังใจ  #กรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณ