ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ :  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  สมาคมนายหน้าอสังหาฯไทย ได้ลงนามความบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างบุคลากรนายหน้าอสังหาฯ ผ่านการรับรองคุณวุฒิ พร้อมจัดโครงการ Agent : Sandbox

นายประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (คนขวามือ) ได้ลงนามความบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คนซ้ายมือ)  โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคนสร้างรายได้ โดยมองกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ของนักศีกษาวัยเรียนและบัณฑิตจบใหม่ ด้วยการนำองค์ความรู้ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยมาถ่ายทอง โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสามารถนำเข้ารับประเมินสมรรถนะอาชีพพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พร้อมจัดโครงการ Agent : Sandbox ด้วยการเชิญชวนนายหน้าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ – บริษัทพัฒนาอสังหาฯ เข้าร่วมฝึกงาน เป็นโครงการให้ความรู้ พัฒนาคนและสร้างงาน สร้างคนให้มีอาชีพ โดยมีเป้าหมายคนเข้าร่วมโครงการ 10,000 คน ภายใน 3 ปี

 

ทางด้าน มทร.พระนคร ได้นำอีก 8 มทร. ทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สร้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ จากนักศึกษาให่มีรายได้ระหว่างเรียน และบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯ ผ่านโครงการ Agent Sandbox

โดยโครงการ Agent Sandbox เป็นระบบการทำงานแบบมีพี่เลี่ยงกำกับดูแล ที่นำเอาระบบสร้างนักขาย ที่เรียกว่า Sale Force ที่ใช้เป็นสากล  มี 3 ขั้นตอน คือ 1. Recruiting 2. Training 3. Supervision ประกอบกับ 3 ฝ่าย คือ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, บริษัทนายหน้าหรือนายหน้าอิสระที่มีประสบการณ์ และนายหน้าใหม่

            ทั้งนี้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จะจัดอบรมหลักสูตร Fast Track l เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลลเหล่านี้ ฟรี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จากวิทยากรในอาชีพจริง โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสามารถนำเข้ารับประเมินสมรรถนะอาชีพพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ปัจจุบันมีบริษัทนายหน้าหลายแห่ง ที่จ้างนักศึกษาในการช่วยสนับสนุนการขายในตลาดออนไลน์ ด้วยการโพส ขายทรัพย์ในตลาดออนไลน์ และหากมีความรู้ด้านภาษาก็ยังสามารถขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ ได้อีกด้วย