“วีบียอนด์” ร่วมบริจาคชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมร่วมหักรายได้จากการขายบ้านและคอนโดทุกยูนิต บริจาคให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย “คุณวอย วรเดช รุกขพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมบริจาคชุด PPE (Personal Protective Equipment) ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จ.กรุงเทพฯ โดยมี คุณยุพิน แสงสว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย COVID-19 และลดการปนเปื้อนต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน

ซึ่งหลังจากนี้ทาง บริษัท วีบียอนด์ จะทำการหักรายได้จากการขายบ้านและคอนโด ยูนิตละ 1,000 บาท เพื่อนำเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ จนกว่าสถานการณ์ COVID - 19 จะกลับสู่ภาวะปกติ