ในปัจจุบันเราได้เห็นคอนโดมีเนียมเกิดขึ้นใหม่มากมาย ภายในคอนโดต่างๆ นั้นก็เต็มไปด้วยห้องหลายประเภท แต่ห้องที่มีจำนวนมากและเป็นที่นิยมก็คือห้องแบบสตูดิโอและแบบห้องนอนเดียว ซึ่งข้อจำกัดหนึ่งของการอยู่อาศัยในคอนโดคือเรื่องของพื้นที่ภายในห้องที่มีจำกัด ซึ่งแต่ก่อนในการออกแบบนั้นก็จะแบ่งพื้นที่เฉพาะส่วนกันไป ห้องนั่งเล่นก็ไว้นั่งเล่น ส่วนทำงานก็ไว้ทำงาน แต่จากวิกฤตโควิด 19 และการที่พื้นที่เริ่มมีจำกัด เราก็ได้เห็นการที่ส่วนต่างๆ ของห้องเริ่มรวมกันมากขึ้น กลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่ใช้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่ผ่านๆ มา

            A picture containing text, floor, indoor, wall

Description automatically generated

            ที่มา balancefoodandfuel.org

                  เราจะเริ่มพบเห็นการจัดวางเฟอนิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องที่เน้นให้เปิดโล่งมากขึ้น ในการแบ่งส่วนต่างๆ ภายในห้องก็จะมีการใช้เฟอนิเจอร์เป็นตัวแบ่ง เช่นใช้โซฟาเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นที่พักผ่อนหรือนั่งเล่น และต้องมีลูกเล่นที่ปรับเปลี่ยนรองรับทั้งการนั่งหรือนอนทำงานอ่านหนังสือได้ มีการใช้ฉากเลื่อนไว้แบ่งสัดส่วน แทนการใช้กำแพง โต๊ะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งใช้รับประทานอาหาร หรือ ใช้สำหรับทำงาน ตู้เก็บของหรือชั้นวางของก็ถูกนำมาใช้แบ่งสัดส่วนพื้นที่ของห้องด้วยเช่นกัน

A picture containing floor, table, indoor, chair

Description automatically generated

            ที่มา www.trendhunter.com

                  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั้นจะเน้นความกะทัดรัด ไม่ใหญ่เทอะทะ แต่ก็ยังต้องคงความสบาย และดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อ เฟอนิเจอร์ต้องสามารถรองรับห้องได้หลายขนาด อาจต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ เช่นโต๊ะที่สามารถเปลี่ยนจากสำหรับนั่งทานสองคน เป็น นั่งทานสี่คนได้ หรือโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ โดยที่ไม่เสียพื้นที่ไปมากนัก ทำให้ห้องที่มีพื้นที่จำกัด สามารถถูก ปรับเปลี่ยน พลิกแพลง และ ยืดหยุ่นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยและความต้องการใช้งานได้