สถาพร เอสเตท ” ห่วงใยลูกค้าจากโควิด-19 

ชูมาตรการความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมทุกโครงการ

สถาพร เอสเตท ” พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด้วยมาตรการสุดเข้ม ดูแลความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายทุกโครงการ

 

นายสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่กลับมาเพิ่มขึ้นในขณะนี้ บริษัทฯ ได้วางมาตรการการป้องกันต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัย ทั้งสำหรับพนักงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมทุกโครงการของ สถาพร เอสเตท 

“บริษัทฯ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมทุกโครงการเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการลดความกังวล สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า จึงได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อภายในบริเวณต่างๆ ของโครงการ พร้อมเข้มงวดการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ทั้งพนักงานและลูกค้าที่มาเยี่ยมชม รวมถึงการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมจัดสรรการเข้าชมห้องหรือบ้านตัวอย่างจำกัด เพียงครั้งละ 1 ครอบครัว และยังได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและหน้ากากอนามัย ไว้ให้บริการอย่างทั่วถึงในพื้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขาย ห้องตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง พร้อมกันนั้น ยังขอเป็นกำลังใจรวมถึงส่งความห่วงใยให้กับทุกครอบครัว ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายสุนทร กล่าว 

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าชมโครงการ ยังสามารถเข้าชมโครงการได้ตามเวลาทำการปกติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02 007 5555