อยากเป็นนายหน้ามืออาชีพ มาทางนี้เลยจ้า

กับหลักสูตรนายหน้าฯมืออาชีพ   

โดยวิทยากรซึ่งเป็นคนในอาชีพตัวจริงเสียงจริง

ที่จะมาแนะแนวทางการเริ่มต้นเป็นนายหน้าฯ

และเทคนิคต่างๆของอาชีพนายหน้าฯ ได้แก่ คุณประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

และคุณจรรยงค์พะลังที่ปรึกษานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 9.00. - 16.00 . ที่ Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ZOOM

งานนี้อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ

ลงทะเบียนได้ที่ (สำหรับรับชมทาง Zoom) คลิก

 

กำหนดการอบรมออนไลน์

หลักสูตร “นายหน้าฯ มืออาชีพ”

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

     09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือผู้แทน

     09.10 – 12.00 น. สิ่งที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้

โดย นายประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

- แนวทางการเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

- สิทธิและหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

- จรรยาบรรณวิชาชีพ

- กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

     12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

     13.00 – 15.30 น. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

โดย นายจรรยงค์ พะลัง ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการตัดสินรับรองผลสาขานายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- เทคนิคการหาทรัพย์และการบริหารพื้นที่การขาย Listing & Farming

- การสำรวจทำเลที่ตั้ง และจุดเด่นของทรัพย์

     15.30-16.00 น. ถาม – ตอบ และปิดการฝึกอบรม

ปิดการสัมมนา เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม