บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่เวทีสร้างสรรค์ประชันไอเดีย งานสถาปัตย์ ยุค New Normal โครงการประกวดการออกแบบ “FUTURE LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง พร้อมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2563 ณ ผนังโค้งชั้น 4 - 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิ ประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม กล่าวถึงแนวคิดในการจัดโครงการประกวดการออกแบบ “FUTURE LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมโลก สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบคือ จินตนาการ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง อีกทั้งนักออกแบบต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อจะได้คาดการณ์แนวโน้มอนาคตได้ถูกต้อง ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (CSR) สนับสนุนด้านการศึกษา ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ความคิดด้านการออกแบบ

โครงการประกวดดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ศุภาลัย และมูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ เปิดเวทีแสดงความสามารถของนิสิตระดับปริญญาตรี ร่วมท้าทายโชว์พลังครีเอทีฟ ผ่านผลงานภายใต้มุมมองการออกแบบที่อยู่อาศัยยุค New Normal ในวันที่พฤติกรรมคนเปลี่ยนไป ที่อยู่อาศัยย่อมเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดโจทย์ออกแบบ PROJECT DESIGN อาคารชุดพักอาศัย และ SKETCH DESIGN บ้านพักอาศัย และพื้นที่ส่วนกลาง โดยมี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 296 ผลงาน เพื่อเป็นทางเลือกโครงการต้นแบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และมีประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างประสบการณ์และสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ก้าวสู่สถาปนิกมืออาชีพ ร่วมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และจัดแสดงผลงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการประกวด ออกแบบประเภท PROJECT DESIGN อาคารชุดพักอาศัย ของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงานในรอบสุดท้าย ได้แก่

 

  • นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ธนากุล ชื่อผลงาน Vert  แรงบันดาลใจของผลงานมาจากเรื่องราวของ New Normal การออกแบบจึงคำนึงถึงโครงสร้างอาคาร ทิศทางลม มีการระบายอากาศ ทำให้ตัวอาคารแต่ละชั้นมีจำนวนผู้พักอาศัยน้อยลง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามรอยของชั้นต่างๆ
  • นายกฤตชัย ชวนบุญ ชื่อผลงาน LANGSUAN RESIDENCE แรงบันดาลใจของผลงานมาจากการเลือกพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางให้มีความรู้สึกสงบและมีความเป็นส่วนตัว จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตไปจากเดิม ไม่ออกไปข้างนอก อยู่ในบ้านตัวเอง เริ่มกลับมาทำงานที่บ้าน
  • นางสาวณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์ ชื่อผลงาน ONE Sathorn - Charoenrat แรงบันดาลใจของผลงานมาจาก การตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตแบบใหม่ New Normal Concept จะมีส่วนของการแบ่งพื้นที่เล็กในพื้นที่ใหญ่ เพื่อให้มีความเกิดความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านที่จะมาใช้งานต่างๆ
  • นายนพรุจ สุกใส ชื่อผลงาน THE DAWN RESIDENCE แรงบันดาลใจของผลงานมาจาก การศึกษาสถาปัตยกรรมตะวันออก ที่เหมาะกับวิถีชีวิตและสภาพอากาศ Tropical ในปัจจุบัน       ที่สอดคล้องกับการคำนวณพื้นที่ขาย
  • นางสาวกัญญาณัฐ แจ่มใส ชื่อผลงาน The ever last  แรงบันดาลใจของผลงานมาจากการสร้าง Green Building เสริมสร้างสุขภาพทั้งคนและสิ่งแวดล้อม และเน้นสวนที่มีขนาดใหญ่ข้างหน้า และสวนลอยฟ้าด้านหลังด้วยส่วนสูงต่างกันทั้งหมด 20 กว่าเมตร และทำการเชื่อมตั้งแต่ชั้นล่างมาถึงชั้นบน สามารถได้ทั้งวิ่งออกกำลังกายและเดินเล่นพักผ่อน

พร้อมร่วมสัมผัสนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต โชว์ไอเดียนักออกแบบรุ่นใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 - 19.00 น.  ณ ผนังโค้งชั้น 4 - 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร