สมาคมอาคารชุดไทย เซ็น MOU. กับคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อาภา อรรถบูณ์วงศ์ นายก สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาคเคหการ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามใน MOU. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้