เช็คลิสต์! ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" รับสิทธิ "เงิน 3,000 บาท" ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนเข้าไปลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันนี้ 16 ต.ค.63 เวลา 06.00 น. จนกว่าจะครบสิทธิ 10 ล้านคน

โครงการ คนละครึ่ง เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นับเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หลังจากที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เปิดให้ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อย หาบเร่และแผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ซึ่งไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นการสนับสนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง กับข้อควรรู้?

สิทธิที่ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และประชาชนผู้มีสิทธิออกเอง 50% ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วันโดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

โดยผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะสามารถใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยวงเงินรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดทั้งโครงการ สามารถใช้ได้ในช่วงเวลา 06.00-23.00 .เท่านั้น หากในวันใดที่ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะไม่หักสิทธิ แต่จะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าสู่ระบบ และจะคำนวณใหม่ทุกๆเวลา 06.00 .ของทุกวัน ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนกว่าจะครบ 3,000 บาท

ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ก่อน และต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากระบบก่อน ทั้งนี้สิทธิทั้งหมดของโครงการคนละครึ่งนี้ครอบคลุมทั้งสิ้น 10 ล้านคน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยัน จะเท่ากับว่าผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะหมดสิทธิทันที และสิทธินั้นจะถูกส่งกลับเข้าไปในระบบ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิต่อไป

 

  • คุณสมบัติของประชาชนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ?

สำหรับประชาชนที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหรือรับสิทธินั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่www.cgd.go.th]

4.หากลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้สิทธิช้อปดีมีคืน

  • วิธีเข้าร่วมโครงกรและการใช้สิทธิ

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิจะหมดซึ่งลงทะเบียนได้เฉพาะเวลา 06.00-23.00 . เท่านั้น

2.ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 วัน

3.ดาวน์โหลดและติดตั้ง และยืนยันตัวตนบรแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 . ในแต่ละวัน

5.เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

6.เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดสแกน QR Code ที่ร้านค้าถุงเงิน หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.เสร็จสิ้นการชำระเงิน

  • เจาะลึกการใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

1.เปิด APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store ทั้งโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์และ iOS พิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังและดาวน์โหลดหรือติดตั้ง

2.เมื่อเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ รอรับรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS นำมากรอกและกดยอมรับเงื่อนไขและตกลง จากนั้นระบบจะให้ตั้งค่ารหัส PIN 6 ตัว หรือรหัสผ่าน

3.เปิด G-Wallet หรือบัญชี เพื่อนำไปใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิตของภาครัฐ โดยเข้าไปลงทะเบียน ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน รอรหัส OTP เพื่อยืนยัน รวมถึงสแกนใบหน้า เมื่อยืนยันเรียบร้อย จะแสดงหน้า G-Wallet ที่มีสิทธิจากมาตรการรัฐขึ้นมา

4.สำหรับการเติมเงินสามารถทำได้ 2 แบบ คือ ผ่าน Krungthai NEXT และเติมเงินผ่าน ATM

  • *ข้อควรรู้*

1.เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

2.หากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน