นายกฯ จีนเปรย กลุ่ม "ประเทศลุ่มน้ำโขง" มีสิทธิก่อน หาก "วัคซีนโควิด-19" ของจีน ประสบผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วย

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน เปิดเผยขณะร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (MLC) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบวิดีโอวันนี้ (24 ส.ค.) ว่า จีนจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก่อน เมื่อวัคซีนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จและถูกนำไปใช้จริง

นายหลี่ ระบุว่า จีนจะจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อส่งเสริมภาคสาธารณสุขภายใต้กรอบความร่วมมือของกองทุนพิเศษแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (MLC Special Fund) และจะเดินหน้าจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงต่อไป

นอกจากนี้ นายกฯจีนเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลก และว่า รัฐบาลปักกิ่งยินดีดำเนินงานร่วมกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO)

SOURCE : www.bangkokbiznews.com