ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า อีไอซี ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% โดมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงกว่าคาดของ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น มาตรการควบคุมที่เข้มงวดของหลายประเทศ และ ตัวเลขเร็วจากเศรษฐกิจหลักที่แสดงถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่มากกว่าคาด

ในส่วนของเศรษฐกิจไทย อีไอซี ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 นี้ลงเป็นหดตัวที่ -5.6% โดยมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย จำนวนนักท่องเที่ยวที่น่าจะลดลงมากกว่าคาด ผลกระทบต่อการบริโภคจากการประกาศปิดเมือง และ ผลจากมาตรการการเงินและการคลังล่าสุด รวมถึงมาตรการอัดฉีดเพิ่มเติมของภาครัฐผ่าน พรก. กู้ฉุกเฉิน ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท

นอกจานี้ ประเมินว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม โดยจากเดิมที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะสามารถฟื้นตัวได้เท่ากับปีก่อน ภายในสิ้นปีนี้ ล่าสุดประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนของช่วงที่เหลือของปีน่าจะหดตัวทุกเดือนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศหลักมากขึ้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวสูง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก น่าจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้จึงคาดว่าแม้นักท่องเที่ยวจะมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้ใกล้เคียงกับระดับนักท่องเที่ยวปีก่อนหน้า โดยคาดว่าในช่วงสิ้นปี นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยจะมีจำนวนเพียงครึ่งหนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะเหลือเพียง 13.1 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่สูงด้านการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดีขึ้น ประเมินว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 17.6 ล้านคน ขณะที่ในกรณีเลวร้ายจำนวนนักท่องเที่ยวจะเหลือเพียง 10.3 ล้านคน

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ COVID-19 จบเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เชื่อว่า จีดีพี ของไทย มีโอกาสหดตัวน้อยลงอยู่ที่ -3.2% แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าคาด ก็อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและภาคส่งออกของไทยปรับลดลงมากกว่าเดิม ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน จึงมีแนวโน้มทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวได้มากถึง -7.2%