บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เพียงแต่พัฒนาที่อยู่อาศัยแต่มุ่งมั่นส่งมอบการอยู่อาศัยที่ดีให้แก่ลูกค้า พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรการคุมเข้มเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยแก่ลูกค้าทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายทุกโครงการ โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเริ่มงานในทุกเช้า และสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน พร้อมเตรียมจุดบริการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการ และเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วย BADGE " Temperature Checked " เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อนรับลูกค้าจะติดสัญลักษณ์ไว้บริเวณหน้าอกซึ่งแสดงว่าผ่านการตรวจวัดแล้วว่าไม่มีไข้ นอกจากนี้สำนักงานขายทุกโครงการจะมีการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และทันทีที่ลูกค้าเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมโครงการเจ้าหน้าที่จะเข้าทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้ให้บริการลูกค้าอีกครั้งด้วยแอลกอฮอร์ ทั้งนี้ อนันดาฯ ตระหนึกถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้