สำหรับผลบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมาแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะจัดเก็บภาษีรายปีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ และมีอัตราการคิดภาษีตามประเภทต่างๆ  วันนี้มา  Update คู่มือสรุปอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครบ้างนะต้องจ่ายเงิน?

อันดับแรกที่ต้องพิจารณา คือ “คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่า”

ถ้าไม่ได้อยู่จะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังรอง ซึ่งกรณีนี้ไม่ว่าราคาประเมินเท่าไหร่คุณก็ต้องเสียภาษี 

ส่วนถ้ามีชื่อในทะเบียนบ้าน (บ้านหลังหลัก) ก็ต้องมาดูต่อว่า เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว หรือเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว (บ้านเราแต่ไปสร้างบนที่ดินคนอื่น) กรณีราคาประเมินน้อยกว่า 10 ล้านบาท จะไม่ต้องเสียภาษี ส่วนกรณีมากกว่า 10 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีและถ้าเป็นที่ดินและบ้านหลังหลัก กรณีราคาประเมินน้อยกว่า 50 ล้านบาท จะไม่ต้องเสียภาษี ส่วนกรณีมากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี

 

รู้ไว้คำนวณได้ถูกต้องสำหรับอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มคำนวณภาษี ปี 2563 ในกรณีที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 บ้านไม่มีที่ดิน ( มีชื่อในทะเบียนบ้าน )

 • ราคาประเมินน้อยกว่า 10 ล้านบาท ยกเว้นภาษี
 • ราคาประเมิน 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 02%
 • ราคาประเมิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 03%
 • ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 05%
 • ราคาประเมินมากกว่า 100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 10%

 

แบบที่ 2 บ้านและที่ดิน ( มีชื่อในทะเบียนบ้าน )

 • ราคาประเมินน้อยกว่า 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี
 • ราคาประเมิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 03%
 • ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 05%
 • ราคาประเมินมากกว่า 100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 10%

 

แบบที่ 3 บ้านหรือที่ดิน ( ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน )

 • ราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 02%
 • ราคาประเมิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 03%
 • ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 05%
 • ราคาประเมินมากกว่า 100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 10%

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook : FINSTREET และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)