บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมผู้บริหารฝ่าย Quality Management, ฝ่ายพัฒนาโครงการ และ SC ABLE ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 50 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 บ้านหรู สไตล์ Luxury Nordic เมื่อเร็วๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก www.scasset.com