• เปิดรับสมัครโครงการอสังหาฯ ทั่วไทย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ สมุย หัวหิน เขาใหญ่ ชายฝั่งตะวันออก พังงา กระบี่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทย

• สุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ เจแอลแอล ประเทศไทย นั่งแท่นประธานกรรมการตัดสิน เฟ้นหาผู้ชนะอย่างเข้มข้น

• เตรียมจัดงานประกาศรางวัลครั้งใหญ่กว่าที่เคย ตั้งเป้าผู้ร่วมงานกว่าพันคน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้

กลับมาอีกครั้ง พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปี 2019 (PropertyGuru Thailand Property Awards 2018) เวทีเฟ้นหานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย และเป็นรางวัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ในปีนี้

ในปีนี้ งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติและหรูหราอย่างที่สุดจะจัดขึ้นในค่าคืนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมี “Hitachi Elevator” เป็นผู้สนับสนุนหลัก ด้วยรางวัลมากมายหลายประเภทเพื่อมอบให้แก่นักพัฒนาในด้านการพัฒนาโครงการและการออกแบบ รวมถึงรางวัลพิเศษ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบและก่อสร้าง การสร้างชุมชน การดูแลลูกค้า และสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะ

โดยคาดว่า รางวัลโครงการผสมผสานที่ดีที่สุด (Best Mixed Use Development) จะได้รับความสนใจมากจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น การเติบโตเทรนด์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเชื่อมต่อแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา โครงการมิกซ์ยูสนับเป็นโครงการที่ชาญฉลาดต่อความท้าทายของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในด้านต้นทุนและราคาที่ดิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลแห่งภาพอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งปี ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของเวทีนี้ ได้แก่ ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TCC Asset ก็เป็นนักพัฒนาที่บุกเบิกอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสนั่นเอง

การแข่งขันโครงการอสังหาริมทรัยพ์ของไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปีนี้จะครอบคลุมโครงการทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุย หัวหิน เขาใหญ่ ชายฝั่งตะวันออก พังงา กระบี่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทย รวมถึงรางวัลด้านกาออกแบบ สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การออกแบบภูมิทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีหมวดหมู่ที่เปิดกว้างสาหรับโรงแรม ภาคธุรกิจค้าปลีก และสานักงานอีกด้วย ได้แก่ รางวัล Best Senior Living Development, Best Smart Home Development, Best Green Development, และ Best Hotel Residence รางวัลใหม่ในปีนี้

ทั้งนี้ในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่ และตลาดเฉพาะ (niche) หรือซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ที่เติบโตอย่างมากในไทย สาหรับชาวต่างชาติรวมไปถึงคนท้องถิ่นที่มีฐานะร่ารวยจานวนมาก ซึ่งจะเห็นว่านักพัฒนาในไทย ลงทุนกับโครงการระดับนี้เพิ่ มมากขึ้ น

ขณะนี้ได้เปิดรับการเสนอชื่อโครงการต่าง ๆ เข้าชิงรางวัลแล้วทั้ งในนามบริษัทและบุคคล

ดูรายละเอียดประเภทรางวัลและเกณฑ์ทั้ งหมดได้ที่ www.asiapropertyawards.com

กาหนดการ พร็อพเพอร์ตี้ กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่14

21 มกราคม 2562 เปิดรับสมัครและการเสนอชื่อผู้เข้าแข่งขัน

7 มิถุนายน 2562 ปิดการเสนอชื่อ

14 มิถุนายน 2562 ปิดรับสมัคร

24 มิถุนายน 2562 กรรมการลงพื้ นที่ (Site Inspections)

17-18 กรกฎาคม 2562 กรรมการตัดสิน

9 สิงหาคม 2562 งานกาล่าดินเนอร์และพิธีประกาศรางวัล

29 พฤศจิกายน 2562 Grand Final in Bangkok

 

 

สุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ จากัด หรือ JLL ประธานคณะกรรมการตัดสินเปิดเผยว่า "ตลาด อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้ นสาหรับนักลงทุน ดังนั้ นนักพัฒนาต่างเข้าใจถึงประโยชน์ของการรับรอง คุณภาพโดยที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ มี ระบบการตัดสินที่โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ดาเนินการโดย บีดีโอ (BDO) เครือข่ายการตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งทาให้ในปีนี้มีจานวนผู้สมัครจากทั่ว ประเทศเพิ่ มขึ้ นมากกว่าทุกปี”

นายพอล แอชเบิร์น ผู้บริหาร บีดีโอ ไทยแลนด์ ให้ความเห็นว่า “รางวัลพร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ได้รับการยอมรับและ เป็นที่รู้จักมากขึ้ นเป็นลาดับ โดยเราได้สร้างระบบที่ได้รับการยกย่องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่รู้จักทั่ วโลก ด้วยการเพิ่ มประเภทการตัดสินที่มากขึ้ นมีวิธีการตรวจสอบยังที่ตั้ งโครงการสถานที่จริง รวมถึงแนวทางการประเมินเจตนารมณ์ของแต่ละโครงการที่ผู้เข้า ประกวดตั้ งใจทาและส่งมอบให้กับลูกค้าอีกด้วย”

ด้าน จูลส์ เคย์ ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจรางวัล PropertyGuru Group กล่าวว่า “การมอบรางวัลนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และตัวผู้ประกอบการ เราเชื่อว่า การสนับสนุนให้มีการประกาศรางวัลอันทรงคุณค่า การสนับสนุนโครงการคุณภาพ จะช่วยเป็นตัวอย่างและทาให้ เกิดความเป็นเลิศต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทยโดยรวม”

สาหรับงานกาลาดินเนอร์เพื่อแจกรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 14 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบไป ด้วยผู้บริหารระดับสูงและวีไอพี ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในงานอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในเอเชีย

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล awards@propertyguru.com หรือเว็บไซต์ AsiaPropertyAwards.com

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  AsiaPropertyAwards.com