บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ย้ำมั่นใจความสำเร็จที่ผ่านมาจากกลยุทธ์ที่ดำเนินมาถูกต้องของบริษัทฯ มุ่งตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด โชว์ศักยภาพประกาศความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ มียอดโอนเพิ่มสูงขึ้น 120% จากปีก่อน ส่งผลให้ยอดโอนเป็นสถิติสูงสุดกว่า 33,171 ล้านบาท ส่วนยอดโอนของลูกค้าต่างชาติสามารถทำสถิติสูงสุดที่ 6,300ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 300 จากปีก่อนหน้า โดยมุ่งมั่นในการรักษาการเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการร่วมทุนกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง กลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง และมีการรับรู้ผลการดำเนินงานเป็นส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุน พร้อมประกาศแผนธุรกิจปี 2562 ตั้งเป้ามีมูลค่าเปิดโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

 

          นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสูงเกินคาดจากแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ โดยสามารถสร้างสถิติสูงสุดทั้งกำไรสุทธิ ยอดโอน และยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย  สามารถสร้างกำไรเป็นสถิติสูงสุดที่ระดับ 2,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งสามารถสร้างสถิติใหม่ในส่วนของยอดโอนเป็นสถิติสูงสุดถึง 33,171 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 120 จากปีก่อนและมียอดโอนในส่วนของลูกค้าต่างชาติที่สามารถทำสถิติสูงสุดเช่นกันที่ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 300 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการทำสถิติยอดขายใหม่ การขายไปยังต่างประเทศจากโครงการใหม่และโครงการที่เปิดขายไปก่อนหน้า โดยมียอดขายถึง 10,000 ล้านบาท ในปี 2561โดยบริษัทฯ มีแบ็คล็อค ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 41,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของยอดโอนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี”  

 

          ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ ได้แก่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ มูลค่าโครงการกว่า 5,600 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าสถานีบางนา และโครงการแนวราบใหม่ 1 โครงการ ได้แก่ ยูนิโอ ทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30 มูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านบาท

 

          ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการ และโครงการแนวราบ 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 26,800 ล้านบาท ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และในปี 2562 ตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ตามวงจรเงินลงทุนของบริษัทฯ

 

          “ในส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความแข็งแกร่งโดยมีนโยบายในการรักษาระดับเงินสดของกลุ่มรวมทั้งบริษัทร่วมทุนไว้ในระดับสูง ทั้งยังได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องจากสถาบันการเงินชั้นนำ และมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ และถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนไว้ภายใต้เป้าหมายที่ 1:1”

 

บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2562 จำนวน 10 โครงการ มูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง 7 โครงการ และโครงการแนวราบ 2โครงการ ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อยู่ที่ 36,000 ล้านบาท จาก 31,500 ล้านบาท ในปีก่อน และตั้งเป้ายอดโอนเติบโตที่ร้อยละ 9 จากปีก่อนอยู่ที่ 36,000 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่ามีคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอน 10 โครงการเพิ่มเติมจากในปี 2561 ซึ่งมีคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จ และเริ่มโอนกว่า 10 โครงการ

 

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจรายได้ประจำเพื่อรักษาการเติบโตในธุรกิจแบบยั่งยืนในระยะยาว หลังจากที่มีการเริ่มพัฒนาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์แล้ว 5 แห่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นสามัญของดุสิตธานีคิดเป็น 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เตรียมขออนุมัตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเพิ่มเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็น 25.40 สตางค์ เพิ่มขึ้น 99% จากปีก่อนหน้านี้ โดยเป็นการเพิ่มเงินปันผลขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นIPO ของบริษัทฯ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.ananda.co.th