ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2562 “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2019” 

 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  สมาคมอาคารชุดไทย และ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร   ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลด้านต่างๆ  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
                                

โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 – 17.30 น.  ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย        โทรศัพท์.  0-2258-6560-62            โทรสาร.  0-2258-6563

สมาคมอาคารชุดไทย                 โทรศัพท์.   0-2862-3344, 3341         โทรสาร.  0-2862-3340

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร            โทรศัพท์.   0-2440-1274-5               โทรสาร.  0-2440-1276

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.housecondoshow.com