25 ม.ค.2562 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตยึดเป้าหมายการเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2562 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณจำนวน 6.22 แสนล้านบาท โดยการรายงานการเก็บภาษีแต่ละเดือนให้เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ตามเอกสารงบประมาณ          ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ระบุว่ากระทรวงการคลังปรับลดเป้าหมายการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2562 เหลือ 5.84 แสนล้านบาทนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณถือเป็นกฎหมายที่ต้องดำเนินการ ส่วนจะเก็บได้ตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องมีการชี้แจงเหตุผลว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
          สำหรับ การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตล่าสุดเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 เก็บภาษีได้ 5.28 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 1.57 พันล้านบาท หรือ 2.90% เนื่องจากภาษีน้ำมัน เบียร์ และยาสูบ ต่ำกว่าเป้าหมายรวมกันประมาณ 4 พันล้านบาท แต่การเก็บภาษีรถยนต์สูงกว่าประมาณการประมาณ 2 พันล้านบาท


          นอกจากนี้ การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตเดือน พ.ย. 2561 สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 19 ล้านบาท ขณะที่เดือน ต.ค. 2561 ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 9.86 พันล้านบาท ทำให้การเก็บภาษีไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 1 หมื่นล้านบาท


          “ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตรายงานการเก็บภาษี โดยอ้างว่าเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังลดให้ทั้งปี ทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5.21 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 225 ล้านบาท หรือ 0.43% โดยการเก็บภาษีที่เกินเป้าหมายได้ แก่ ภาษีรถยนต์ 1.5 พันล้านบาท ภาษีเบียร์ 214 ล้านบาท และภาษีสุรา 569 ล้านบาท แต่ภาษีที่เก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ ภาษีน้ำมัน 919 ล้านบาท และภาษีบุหรี่ 1.18 พันล้านบาท ซึ่งไม่สะท้อนเป้าหมายการจัดเก็บที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ” แหล่งข่าว ระบุ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net