นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ในปี2557 กรมบังคับคดี มีทรัพย์ที่รอขายทอดตลาดรวม 170,140 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่ารวม 236,151 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่า 68,298 รายการ มูลค่า 86,499 ล้านบาทคิดเป็น 40% ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 87,555รายการ มูลค่า78,480ล้านบาทคิดเป็น52% และห้องชุด 14,287รายการ มูลค่ารวม 62,172 ล้านบาทคิดเป็น 8%
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทรัพย์ที่ประสบปัญหาในการขายทอดตลาดมากที่สุด คือ ห้องชุด ซึ่งมีอยู่ 14,287รายการ โดยปัญหาหลักที่ทำให้ทรัพย์ประเภทห้องชุดขาย เพราะผู้ซื้อไม่มีหนังสือรับรองการปลอดหนี้ ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน เนื่องจากบางแห่งเป็นอาคารชุดเก่า มีนิติบุคคลที่จะออกใบปลอดหนี้ ส่วนหนี้ที่พบมากที่สุด คือ หนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่สูงมาก บางกรณีสูงกว่าราคาทรัพย์ที่ประมูลได้จึงไม่มีผู้ซื้อ ทำให้มีคอนโดค้างในกรมบังคับคดีจำนวนมาก
ล่าสุด กรมบังคับคดี ได้เสนอการปรับปรุง และแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเสนอให้การโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือของกรมบังคับคดี ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบค่าส่วนกลาง และค่าปรับที่คงค้างมาจากเจ้าของเดิม โดยคาดว่าจะเสนอร่างแก้ไขต่อกระทรวงยุติธรรมภายในกลางเดือน สิงหาคมนี้ เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาเร่วด่วน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ส่วน ปัญหาการค้าชำระค่าส่วนกลาง หากสามารถแก้ได้ จะช่วยให้ห้องชุดมือสองในตลาดอสังหาฯที่มีอยู่จำนวนมากในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพย์ประเภทห้องชุดมือสองในตลาดอสังหาฯไทยได้คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากยังมีทรัพย์มือสองที่ติดปัญหาเดียวกันนี้อยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก
ที่มา M2F