ERA ชี้ธุรกิจนายหน้าบ้านมือ 2 ต้องเร่งปรับตัวรับเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีใหม่

            ในช่วง30 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของลูกค้ารุ่นใหม่ ได้มีผลกับธุรกิจอย่างมาก

            คุณวรเดช ศิวเตชานนท์  ประธานกรรมการบริหาร  ERA Franchise Thailand กล่าวว่า จากการประชุมวาระพิเศษที่จัดขึ้นในงาน ERA Asia Pacific Business Conference’2018 พบว่า 4 องค์ประกอบสำคัญ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ อาทิ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่ยุคของ AI เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลกับผู้ที่สนใจและในไม่ช้าอาจมีการใช้ EV เพื่อพาลูกค้าดูบ้านในอนาคต หรืออาจมีการใช้สกุลเงินทางอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการซื้อขาย อสังหาฯในอนาคต

ปัจจัยจากภาครัฐ  โดยข้อกำหนด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) ซึ่งได้สร้างข้อกำหนดต่างๆและจัดให้มีการสอบแยกระดับความสามารถของนักขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลายระดับ , และพรบ.นายหน้าอสังหาฯ (ที่อาจมีขึ้นในเร็วๆนี้) ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน (ปปง.) มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ. การฟอกเงินซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้และให้ความร่วมมือในการทำรายงาน และการที่จะมี พรบ.นายหนัาอสังหาฯโดย พรบ.นี้จะเข้ามาควบคุมการทำธุรกิจการขายที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจนี้ต้องปรับตัวยิ่งขึ้น

สภาพเศรษฐกิจ-สังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสธุรกิจต่างๆที่เข้ามา เช่น การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน และอาจมีการประกาศเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตรวมถึงการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ จะเป็นทางเลือกอันดับแรกๆของผู้ที่สนใจสร้างรายได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ยุคทองของธุรกิจ” ก็ว่าได้  ซึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญที่มีบทบาทใน คือสมาคมวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมนายหน้าอสังหาฯ และ สมาคมการขายและการตลาดเป็นต้น

สำหรับ ERA Franchise Thailand ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจ โดยตั้งเป้าภายในปี 2563 จะขยายแฟรนไชส์และการร่วมทุน ให้ครอบคลุมครบทั่วทุกภาคและจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้คือ “1หมู่บ้าน 1ตัวแทน” เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยและการลงทุนในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทย จากปัจจุบันมีสาขาเปิดทั้งสิ้น 30 สาขา พร้อมร่วมเป็นตัวแทนขายโครงการใหม่กับผู้พัฒนาอสังหาฯรายใหญ่ของประเทศ และเตรียมขยายธุรกิจปล่อยเช่าให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ราว 6%

โดย ERA นั้นได้เตรียมความพร้อมโดยเพิ่มรูปแบบแฟรนไชส์บุคคลที่สามารถเข้าถึงการอบรมในทุกๆระดับและปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นระบบ Online / On demand เพื่อให้เข้าถึงได้โดยง่าย