บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด  มีความประสงค์จัดงาน”มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน 2017” Thailand Property Best Buy EXPO 2017 (TbEX) ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลักการและเหตุผล

เพื่อรวบรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามหัวเมืองใหญ่  เมืองที่กำลังพัฒนา เมืองเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองแหล่งท่องเที่ยว  ที่มีโอกาสลงทุนเพื่อปล่อยเช่าทำรายได้ให้กับทั้งผู้ลงทุนและเจ้าของโครงการ  อีกทั้งราคาทรัพย์ยังสามารถขยับสูงขึ้นได้ในอนาคต   โดยเจ้าของทรัพย์จัด Promotion ราคาพิเศษ หรือจัด Package การขายพร้อมบริหารหาคนเช่าให้กับนักลงทุนในช่วง 1-3 ปี Guarantee ผลตอบแทน 4-6-8% ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุนที่สามารถเร่งการตัดสินใจของผู้ซื้อ นอกเหนือจากช่วยผู้ขายได้ใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้นให้ก่อประโยชน์สร้างรายได้และเป็นแหล่งหมุนเวียนทุนได้เป็นอย่างดี

แนวทางการจัดงาน
คณะผู้จัดงานจะรวบรวมโครงการอสังหาฯมาออกบูธโดยมีเป้าหมาย 100 บูธจากอสังหาฯทั่วประเทศจากเมืองแหล่งงาน แหล่งท่องเที่ยวและ แหล่งการศึกษา รวมทั้งมีบูธนายหน้าข้ามชาติจากสิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฯลฯ และในงานมีกิจกรรมสัมมนาฟรีตลอด 3 วันโดยมีหัวข้อครอบคลุมทั้งเรื่องสาธารณูปโภคโครงข่ายทั่วประเทศไทยและอาเซียน Concept ONE Belt One Road ที่จะเชื่อม ASIAN  โครงการ EEC สนข รฟท รฟม วิทยากรจากกลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง กลุ่มวิทยากรวิเคราะห์หุ้น ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และกลุ่ม Start Up โค๊ชเงินล้าน หลากหลายในวงการอสังหาฯ จนถึงเรื่องฮวงจุ้ย โดย อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล หลากหลายครบทุกแนว  ไปถึงแนวทางการพัฒนาอสังหาในรูปแบบบ้านพักคนชรา ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.trebs.ac.th