ประมวลภาพ ภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงร.9 ชุดใหม่ ที่คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นบนกำแพงมหาลัยศิลปากร ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยภาพวาดแสดงพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.9 ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

 

          ขณะที่ด้านล่างนี้ คือ ภาพเขียนพระบรมสาทิศลักษณ์ รวมทั้งหมด 9 ภาพ ของนักศึกษาจากคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณกำแพงริมถนนมหาราช ฝั่งตรงข้ามท่าช้าง