ค้นหาข่าว

CLMV ดึงดูดนักลงทุนจากนอกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

          ดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจใน CLMV (KR CLMV Economic Presence Index: CLMV-EPI) ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย สะท้อนให้เห็นว่า จีนยังคงมีบทบาททางเศรษฐกิจโดยรวมในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยในดัชนีย่อย พบว่าจีนเป็นอันดับหนึ่งในด้านของการค้าและการท่องเที่ยว แต่สำหรับด้านการลงทุน สิงคโปร์กลับแซงหน้าจีนขึ้นมาเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 5 ในปี 2553 จากมูลค่าการลงทุนใน CLMV โดยเฉพาะในเมียนมาและเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นมากในระยะหลัง อย่างไรก็ดี การลงทุนจากสิงคโปร์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลังน่าจะมาจากบริษัทต่างชาติมากกว่าบริษัทท้องถิ่นสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนของภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในภาพรวม จะเห็นว่าบทบาทการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศนอกอาเซียนอย่างจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นใน CLMV ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่บทบาทของนักลงทุนดั้งเดิมจากอาเซียนอย่างไทยและมาเลเซียกลับลดลง ซึ่งการเพิ่มบทบาทการลงทุนใน CLMV จากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนและจากบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ชี้ให้เห็นว่า CLMV กำลังเป็นตลาดที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก และกำลังมีความสำคัญแทนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นนักลงทุนดั้งเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก www.kasikornresearch.com

 

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended

Close