จากเมื่อวันที่ 27 ก.ค.57 ทาง TerraBKK Research ทำการวิเคราะทั้งกราฟรายสัปดาห์และรายวันเอาไว้แล้ว แต่เนื่องจากวันที่ 29 ก.ค.2557 มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นที่น่าสนใจ (ดัชนี SET INDEX ลดลง -17.58 จุด) ทาง TerraBKK Research จึงขออัพเดทกราฟรายวันของวันที่ 29 ก.ค.2557 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

SET INDEX

ดัชนี SET INDEX ปิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ 1520.55 หลุด Tenkan ลงมาพอสมควร ระดับ RSI อยู่ที่ 55.89 ซึ่งยังอยู่ในโซนขาขึ้นอยู่ แต่แนวโน้มของขาขึ้นเริ่มอ่อนตัวสังเกตได้จากค่าของ ADX ที่ลดลงต่อเนื่องแต่ยังมีค่ามากกว่า 30 ถือว่ายังเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ TerraBKK Research มองว่า การพักตัวของตลาดเป็นการพักเพื่อไปต่อ อาจจะกลับเข้าซื้อบริเวณ Kijun ที่ 1500 เป็นระดับที่น่ากลับเข้าสะสมมาก

Sector : Property Development

เมื่อภาพรวมตลาดมองเป็นภาพพักตัวในระยะสั้น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบจากแรงขายของตลาดด้วยทำให้วันที่ 29 ก.ค.57 ดัชนีภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงมาปิดที่ 306.74 จุด หลุดเส้น Tenkan ลงมาอย่างมีนัยสำคัญ RSI ยังอยู่ในโซนของขาขึ้น TerraBKK Research มองว่าการลงครั้งนี้ยังเป็นการลงเพื่อไปต่ออยู่ แต่ดัชนีมีความเป็นไปได้สูงที่จะมาพักตัวบริเวณ 300 จุด (Kijin) ซึ่งบริเวณตรงนี้น่าลงทุน แต่ถ้าหลุด 300 ลงไปอาจจะต้องชะลอการซื้อแล้วถือเงินสดให้มากเพราะอาจจะเป็นการกลับตัวสู่แนวโน้มขาลงครั้งสำคัญก็ได้

Indicator definition by investopedia. Moving Average Convergence Divergence – MACD  : “A trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. The MACD is calculated by subtracting the 26-day exponential moving average (EMA) from the 12-day EMA. A nine-day EMA of the MACD, called the "signal line", is then plotted on top of the MACD, functioning as a trigger for buy and sell signals.” Relative Strength Index - RSI  : “A technical momentum indicator that compares the magnitude of recent gains to recent losses in an attempt to determine overbought and oversold conditions of an asset.” Average Directional Index – ADX   : “An indicator used in technical analysis as an objective value for the strength of trend. ADX is non-directional so it will quantify a trend's strength regardless of whether it is up or down. ADX is usually plotted in a chart window along with two lines known as the DMI (Directional Movement Indicators). ADX is derived from the relationship of the DMI lines.”