ในเดือนพฤษภาคม 2557 มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 26 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 8,412 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 26,624 ล้านบาท
         ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีการเปิดตัวลดลงจากเดือนเมษายนเพียง 1 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 40% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 42%
          จำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 8,412 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 40% (เดือนเมษายน 2557 มีจำนวน 6,013 หน่วย) เนื่องจากมีโครงการเปิดใหม่ในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุด มีขนาดโครงการขนาดปานกลางถึงค่อนข้างขนาดใหญ่ หรือมีหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 323 หน่วย และส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโดยผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และโครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน จึงทำให้ถึงแม้ว่าจำนวนโครงการลดลง แต่จำนวนหน่วยขาย และมูลค่ากลับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างสูง
ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,750 หน่วย (44.6%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,197 หน่วย (38.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 852 หน่วย (10.1%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,624 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 42% (เดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 18,721 ล้านบาท) สินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นราคาปานกลางถึงค่อนข้างราคาแพง โดยมีระดับราคา 1-3 ล้านบาท 66% รองลงมา คือที่ราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 17% และ อันดับ 3 ที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 16% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 16% ซึ่งจากลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 17% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนหน่วยขายได้มากสุดอันดับ 1 คืออาคารชุดระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 1,716 หน่วย ขายได้แล้ว 466 หน่วย (27%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 784 หน่วย ขายได้แล้ว 281 หน่วย (36%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 271 หน่วย ขายได้แล้ว 123 หน่วย (45%)
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัทนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
ขอบคุณข่าวจาก :: http://www.area.co.th