ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้ควรชะลอแนวคิดเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้น เหตุกระทบรายย่อยหนัก และบั่นทอนการส่งเสริมการออมเพื่อการลงทุน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลท. กล่าวถึงกระแสข่าวเรื่องแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ว่าแนวคิดเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันมานานแล้ว และในช่วงนี้ที่ประเทศต้องการสร้างความเชื่อมั่นทุกๆ ด้าน รวมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ควรจะชะลอแนวคิดนี้ไว้ก่อน เพราะปัจจุบันการลงทุนใน ตลท. ไม่ใช่การลงทุนเฉพาะกลุ่มบุคคลเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่เป็นการลงทุนที่แพร่หลาย แม้แต่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ก็สามารถเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมีนักลงทุนรายย่อยสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น หากมีการเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นจากกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก และจะกระทบต่อการส่งเสริมการออมเพื่อการลงทุนที่หลายภาคส่วนกำลังสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ "เห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไปสามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้ และใช้เงินออมสร้างผลตอบแทน จึงไม่ควรเก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นในขณะนี้" นายสถิตย์ กล่าว นอกจากนี้ควรจะมีการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกับประเทศอื่นๆ ด้วย เพราะแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ที่มา : สำนักข่าวไทย