สัมมนาความรู้ด้านการทำธุรกิจ ''how to start and run a successful business'' คิด สร้าง ขยายธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

  18 November 2019

  17:00 - 20:00 น.

  Spaces อาคารจามจุรี แสควร์ ชั้น 24

สัมมนาความรู้ด้านการทำธุรกิจ ''how to start and run a successful business'' คิด สร้าง ขยายธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

จะปีใหม่แล้ว... อยากมีธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่รู้ควรเริ่มต้นยังไง ? หรือ ไม่รู้ควรต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่นั้น อย่างไรดี ? เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาความรู้ด้านการทำธุรกิจ ''how to start and run a successful business'' คิด สร้าง ขยายธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

งานเดียวที่รวม 4 หัวข้อสำคัญในการทำธุรกิจ
* เรียนรู้แผนธุรกิจพิชิตคู่แข่ง
* กฎหมายธุรกิจควรรู้
* การสรรหาและรักษาพนักงาน ไม่ให้ธุรกิจสะดุด
* ศึกษาธุรกิจ success story
* พร้อม networking time สร้างความสัมพันธ์

 

Agenda

17:00 น. ลงทะเบียน
17:20-17:30 น.

พิธีกรกล่าวเปิดงาน

โดยคุณธงไชย คำวิเศษณ์ ผู้ดําเนินรายการ/พิธีกร/ ดิจิตอลคอนเทนต์ IMAGE Online

17:30-18:00 น.

Lean Canvas Model เตรียมแผนธุรกิจพิชิตคู่แข่ง

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ตำแหน่งกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการโครงการ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด

18:00-18:30 น.

กฎหมายต้องรู้ในการเริ่มต้น และต่อยอดธุรกิจ

คุณจนิษฐ อาภรณ์รัตน์ ตำแหน่ง Country Manager Thailand atTMF (Thailand) Limited

18:30-19:00 น.

การสรรหา และการรักษาพนักงาน ให้ธุรกิจไม่สะดุด

คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเศรษลักษมิ์ เพื่อประชาชน

19:00-19:30 น.

ศึกษาธุรกิจ success story : Admind Branding & Communications 

คุณ ฤดีรัตน์ จันทร์เคลื่อน ตำแหน่ง Project Manager at Admind Branding &  Communications

19:30-20:00 น.

Networking time (Free beer & Finger food)

 

18 พ.ย.2562 นี้ เวลา 17.00-20.00น. ณ Space 24th Floor, Chamchuri Square
ราคาบัตร 500 บาท 

 

หมายเหตุ :
กรุณาเตรียม "นามบัตร" เพื่อใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมงานช่วง networking time 

สถานที่จัดสัมมนา : Spaces อาคารจามจุรี แสควร์ ชั้น 24

X Close